Certifikacija OCA Java SE 7 – iskustva by Milan Draganić

Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer

Facts

Šifra ispita: 1Z0-803
Trajanje: 150 min.
Broj pitanja: 90
Postotak za prolaz: 63%

Certification track:
http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=458&get_params=p_track_id:JSE7Prog

Literatura:
http://www.amazon.com/Programmer-Study-Guide-1Z0-803-Oracle/dp/0071789421
http://www.amazon.com/OCA-Java-Programmer-Certification-Guide/dp/1617291048/ref=pd_bxgy_b_img_z

Ispit Java SE 7 Programmer I:
http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=5001&get_params=p_exam_id:1Z0-803&p_org_id=&lang=

Primjeri pitanja:
http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=303&p_certName=SQ1Z0_803

Priprema za certifikat:
http://www.selftestsoftware.com/certtestprep/practice-test/oracle/1z0-803.kap
http://www.transcender.com/practice-exam/oracle/1z0-803.kap

OCA (Oracle Certified Associate) Java SE 7 Programmer uvodni je certifikat za Java programski jezik. Preuzimanjem Sun-a, Oracle je napravio potpunu rekonstrukciju postojećeg uvodnog certifikata (SCJA, Sun Certified Java Associate) te je u Listopadu 2011. godine izdao potpuno novi certifikat. Glavna tema SCJA certifikata bila je poznavanje Java tehnologije, manje Java programski jezik. Novim OCA Java SE 7 Programmer certifikaom Oracle je u potpunosti preradio certifikat koji se sada bavi isključivo Java programskim jezikom, tj. njegovim osnovama. Kao uvodni certifikat prvi je korak u svijet Java certifikacije i namijenjen programerima koji do sada nisu polagali niti jedan Oracle ili Sun Java certifikat. Posjedujete li neki od postojećih certifikata za Javu SE 5 ili Javu SE 6 ovaj certifikat nije namijenjen vama.

Kako bi stekli OCA Java SE 7 Programmer certifikat potrebno je položiti 1Z0-803 ispit. Ispit se stastoji od 90 pitanja koje je potrebno riješiti unutar 150 minuta sa točnošću od 63%. Sve ispod toga i morat ćete ponoviti polaganje ispita (i ponovno uplatiti). teme koje pokriva ispit su slijedeće:

  • Java Osnove: definiranje varijabli, struktura Java klase, prevođenje i izvođenje aplikacije, uključivanje paketa i rad sa osnovnim tipovima podataka.
  • Deklaracija i inicijalizacija varijabli: razlike između varijabli osnovnog tipa i referenci, čitanje i pisanje atributa objekta, životni ciklus objekta, poziv metodama objekta, klase StringBuilder i String.
  • Java operatori: korištenje zagrada radi određivanja prednosti izvođenja, testiranje jednakosti objekta koristeći metodu equals i operator ==, korištenje switch naredbe.
  • Kreiranje i korištenje polja: deklariranje, inicijaliziranje i korištenje jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih polja, deklariranje i korištenje ArrayList kolekcije.
  • Korištenje petlji: while i do/while petlje, for petlja, enhanced for petlja, break i continue naredbe.
  • Rad sa metodama i enkapsulacijom: kreiranje metoda sa argumentima i povratnim vrijednostima, korištenje modifikatora static, “overload” metoda i potpis metoda, kreiranje i razlike u konstruktorima, primjena modifikatora pristupa, principi enkapsulacije klase.
  • Rad sa naslijeđivanjem klasa: implementiranje naslijeđivanja i polimorfizma, razlike u tipu reference i tipu objekta, super i this reference objekta, korištenje abstract modifikatora na klasama i sučeljima.
  • Rad sa iznimkama: razlike u checked/unchecked iznimkama i error, kreiranje i korištenje try-catch bloka, pozivanje metode koja baca iznimku, prepoznavanje često korištenih klasa iznimaka.

Kako se možete pripremiti za certifikat: Oracle je pripremio Java SE7 Fundamentals edukacije u nekoliko prilično nepristupačnih paketa. No, navedene knjige dobar su izvor informacija i ukoliko već posjedujete potrebna znanja dat će vam uvid u teme i poglavlja koja će se pojavljivati na ispitu i u kojem obliku. Ukoliko tek želite naučiti Java programski jezik preporučamo neki od tečajeva Java programiranja koji se nude koda nas na tržištu (NetAkademija OOP/Java).

Oracle Java SE7 Fundamentals edukacije:
http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=609&p_org_id=28&lang=US&get_params=dc:D67234GC20,p_preview:N

Kako pristupiti polaganju ispita: Pronađite jedan od ovlaštenih certifikacijskih centara i najavite dolazak. Centar bi vam trebao izdati upute za plaćanje certifikata (u Hrvatskoj to je oko 1700,00 kn). Oracle koristi Pearson VUE za polaganje certifikata pa će te osim na Oracle University CertView stranicama korisnički račun morati otvoriti i tamo. Korisnički račun za Oracle University CertView morate otvorite prije datuma polaganja ispita jer postupak zahtjeva i potvrdu korisničkog računa mailom.

Oracle University CertView:
https://education.oracle.com/pls/eval-eddap-dcd/ocp_interface.ocp_candidate_login?p_include=Y&p_org_id=1001&p_lang=US

Hint za polaganje: svaki isječak koda najprije provjeriti na CTE (compile time error). Ukoliko ne uočite niti jednu izrazitu greško radi koje se isječak neće kompajlirati analizirajte izvršavanje isječka na moguće RTE greške (run time error). Tek tada, kada ste sigurni da će kod sigurno biti kompajliran i izvršen promotrite koji će biti traženi rezultat izvršavanja koda.

Komentari su isključeni.

%d blogeri kao ovaj: