Kontakt

Hrvatska udruga Java korisnika – HUJAK

Adresa sjedišta: J. Sibeliusa 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

Adresa za poštu: A. Pandakovića 15, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 50576753014

Možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte:

ili putem sljedećeg obrasca: