Članstvo

Prije učlanjenja predlažemo da pročitate Statut.

U skladu sa Statutom, članom Udruge može postati svaka pravna osoba (putem svog predstavnika) ili fizička osoba koja koristi ili je tijekom svog profesionalnog, znanstvenog ili stručnog rada bila uključena u razvoj ili korištenje neke od tehnologija vezanih uz jezik i platformu Java, te je preporučena od najmanje jednog redovnog člana Udruge.

Napomena: Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem jednog ovlaštenog predstavnika.

Vrste članstva

Članovi Udruge mogu biti redovni i počasni.

Redovnim članom Udruge može postati svaka osoba koja želi aktivno sudjelovati u radu Udruge i ima preporuku on najmanje dva redovna člana. Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge. Prijedlog primanja počasnog člana može Upravnom odboru Udruge podnijeti bilo koji član, a odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština Udruge.

Napomena: Članstvo fizičkih osoba načelno je rezervirano za stručnjake, specijaliste, razvojne inženjere, IT konzultante, IT i softverske arhitekte, programere, korisnike, edukatore, istraživače i mnoge druge koji su osobno uključeni u razvoj i korištenje Java tehnologija. Članstvo pravnih osoba ostvaruje se putem predstavnika koji su uobičajeno na pozicijama kao što su vlasnici, izvršitelji C razine (CEO, CIO i sl.) i rukovoditelji, menadžeri, prodajni i marketing predstavnici i sl. Također, ako se učlani veći broj fizičkih osoba koje su zaposlene u istoj pravnoj osobi, preporuča se i očekuje da i ta pravna osoba ostvari svoje članstvo u udruzi, što donosi dodatne pogodnosti svima.

Članarina

U skladu s Odlukom o članarinama za 2023. godinu Upravnog odbora Udruge:

 • Članarina za fizičku osobu iznosi 40 EUR
 • Članarina za pravnu osobu iznosi 400 EUR

Članarine se uplaćuju za tekuću kalendarsku godinu, odnosno od 1. siječnja do 31. prosinca te godine za tekuću kalendarsku godinu.

Članovi koji su uredno platili članstvo u prethodnoj kalendarskoj godini imaju tijekom tekuće kalendarske godine pravo na tzv. “popust na vjernost” u iznosu od 20%, odnosno, u slučaju pravne osobe, članarina s uključenim popustom na vjernost iznosi 320 EUR.

Članovi fizičke osobe koje su redovni studenti koji nisu u radnom odnosu imaju pravo na popust od 50% pri plaćanju članarine. Udruga ima pravo tražiti uvid u dokumente kojima se dokazuje navedeni status redovnog studenta.

Učlanjenje

Postupak učlanjenja započinje tako da ispišete i ispunite zahtjev za učlanjenjem (PDF) u redovno članstvo, koji je potrebno ispravno popuniti (obratite pažnju na nužne podatke) i potpisati, odnosno ovjeriti pečatom za pravne osobe, te dostaviti osobno na druženju ili poštom na adresu udruge.

Napomena: Možete podnijeti zahtjev za učlanjenjem korištenjem online obrasca i tako ubrzati postupak učlanjenja – objašnjeno u sljedećem poglavlju.

Po primitku zahtjeva,  dobit ćete odgovor elektroničkom poštom o učlanjenju i načinu uplate članarine (osim ako osoba nije oslobođena uplate članarine, u skladu s Odlukom o članarinama za tekuću godinu). Načelno se članarina može uplatiti na račun udruge HR6623600001102258585 uz poziv na broj (koji će biti dostavljen naknadno po zaprimanju zahtjeva) ili izravno osobno na nekom od druženja.

Napomena: Udruga zasad nije u sustavu obveznika plaćanja poreza za dodanu vrijednost, pa se PDV trenutno ne obračunava.

Učlanjenje nije važeće dok se ne prihvati zahtjev za učlanjenjem i dok se ne uplati članarina (ako je to potrebno) te priloži dokaz o uplati.

Po učlanjenju, član će dobiti članski broj kojim se identificira na svim aktivnostima vezanim uz udrugu.

Napomena: Postojeći članovi u prethodnoj godini koji nisu izrazili namjeru za nastavkom članstva u tekućoj kalendarskoj godini i uplatili članarinu, nemaju prava kao redovni članovi Udruge.

Ubrzano učlanjenje

Kako bi ubrzali postupak učlanjenja novih članova, moguće je ispuniti online obrazac (zahtjev za fizičke osobe i zahtjev za pravne osobe) u kojeg se upisuju svi nužni podatci sa zahtjeva za učlanjenje. Nakon toga slijedi isti postupak odgovora o učlanjenju i potencijalna uplata članarine (uz slanje dokaza elektroničkom poštom), a fizičko potpisivanje i potencijalna ovjera pečatom zahtjeva za pravne osobe može se odraditi naknadno na prvom sljedećem druženju. Na taj način se može se koristiti uslugama udruge i prije nego što je zaprimljen potpisani zahtjev za učlanjenjem.

Učlanjenje u LinkedIn grupu

Svaki član udruge istovremeno je i potencijalni član LinkedIn grupe HUJAK, na što vas svakako želimo potaknuti. Uvjet za učlanjenje u LinkedIn grupu je članstvo u udruzi.

Grupa predstavlja osnovni način socijalnog umrežavanja članova i na grupi se informira i vode rasprave o raznim temama (kartica “Discussion“) te potencijalne ponude poslodavaca i posloprimaca (kartica “Jobs“). Osobe koje otvaraju rasprave van dozvoljenih tema i djelokruga udruge ili imaju prikriveni komercijalni karakter bit će upozorene i mogu biti izbačene iz grupe, a rasprave će biti obrisane. Pozivamo vas da zajedno održimo ovu grupu zanimljivom i korisnom.

Napomena: Učlanjenje u LinkedIn grupu udruge ne zamjenjuje zahtjev za učlanjenjem u udrugu. No, iznimno je moguće postati član LinkedIn grupe dok je postupak učlanjenja u udrugu još u tijeku, odnosno u slučaju kad je odobren zahtjev za učlanjenjem putem online obrasca (za fizičke osobe i za pravne osobe) .

Prava i obveze članova

U skladu sa Statutom prava i obveze članova su:

 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Udruge,
 • skrb o razvitku Udruge,
 • sudjelovanje u radu upravnih tijela Udruge, donošenju odluka i njihovom provođenju,
 • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Udruge,
 • iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Udruge,
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Udruge, te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u Udruzi
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Udruge i preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Udruge,
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje imovine Udruge.

Redovni član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju Udrugom, te birati i biti biran u njegova tijela. Počasni članovi sudjeluju u radu Udruge, ali nemaju pravo glasa niti kandidature u tijela Udruge.

Prestanak članstva

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge,
 • dragovoljnim istupom,
 • isključenjem.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana.

Isključenjem članstvo prestaje u sljedećim slučajevima:

 • ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
 • ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge,
 • ako član do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
 • ako član teže povrijedi interese i ugled članova Udruge.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor.

Član se isključuje iz Udruge i briše iz Registra članova bez posebne odluke Upravnog odbora ili Skupštine ako do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

%d blogeri kao ovaj: