Testiranja

Udruga HUJAK, u suradnji s partnerima, nudi uslugu testiranja znanja i vještina budućih zaposlenika, pripravnika ili postojećih djelatnika iz područja tehnologija vezanih uz jezik i platformu Java te drugih srodnih tehnologija.

Korisnici testiranja su najčešće pravne osobe koje žele utvrditi razinu znanja i vještina svojih sadašnjih ili budućih zaposlenika, kao što su:

 • kandidati u postupku zapošljavanja uz mogućnost provjere navoda iz životopisa
 • pripravnici ili razvojni inženjeri na pripravničkom ili probnom radu
 • djelatnici predviđeni za evaluaciju (periodičku procjenu, zbog potencijalnog napredovanja i sl.)

Na temelju međunarodno priznatih i prepoznatih načina testiranja te vlastitih materijala izvodi se procjena znanja i vještina osoba vezanih uz područje Java tehnologija, kao i drugih srodnih tehnologija. Dodatno, testiranja mogu biti usklađena s postojećim poznatima Java certifikatima od tvrtke Oracle (i Sun Microsystems). Na temelju rezultata istih u mogućnosti smo ocijeniti kandidate, te napraviti odgovarajući nalaz i izvještaj, koji mogu služiti u smislu odabira kandidata za zaposlenje, završetak probnog roka, periodičku procjenu ili napredovanje.

Izvedba testiranja

Testiranja se provode u kontroliranim uvjetima i mogu se sastojati od sljedećih dijelova:

 • pismenog dijela – u kojem se provjerava većinom teoretsko znanje, a dijelom i praktično u vezi: jezika Java, platforme Java SE i/ili Java EE, obrasci oblikovanja (design patterns) – općeniti, vezani uz jezik Java i uz platformu Java EE, općenitih pojmova vezanih uz programiranje (npr. OO, MDA i sl.), metodologije razvoja (npr. RUP, agilni pristup, XP i sl.) te ostali aspekti prema želji korisnika (npr. UML, dizajn i arhitektura aplikacija)
 • praktičnog dijela – u kojem se provjeravaju znanja i vještine korištenja određenih alata i programskih razvojnih okruženja (npr. Eclipse, NetBeans, IBM Rational porodica alata, JDeveloper i sl.), poznavanja određenih tehnologija i razvojnih okvira (frameworks), kao što su JSP, JSF, JMS, EJB, Spring, Hibernate i sl., kao i niza drugih znanja i vještina prema želji korisnika
 • usmenog razgovora s osobom (intervju) – u kojem se dodatno provjeravaju i potvrđuju rezultati pismenog i praktičnog dijela testiranja, kao i produbljuju detalji oko područja koja je jednostavnije ili praktičnije ispitati usmeno

Opcije testiranja

Testovi i metode testiranja nisu tipske i standardizirane, već se mogu prilagoditi potrebama svakog korisnika i oblikuju se u skladu sa zahtjevima korisnika (odnosno o cilju koji korisnik želi postići), a u načelu se nude sljedeće opcije:

 • Osnovno testiranje – vezano uz jezik Java, platformu Java SE, te određene opće pojmove vezane uz programiranje i razvoj, a koje se sastoji od:
  • pismenog dijela za provjeru teoretskog i praktičnog dijela znanja i vještina, u trajanju od 90 do 120 minuta
  • usmenog razgovora kojim se dodatno provjerava znanje te potvrđuju rezultati pismenog dijela, u trajanju 15 do 30 minuta
 • Napredno testiranje (kao nadopuna osnovnom testiranju) za provjeru određenih specifičnih znanja i vještina, kao što su platforma Java EE, obrasci oblikovanja, metodologija razvoja, određenih alata i razvojnih okruženja, određenih tehnologija i razvojnih okvira, te niz drugih znanja i vještina, a koje se sastoji od:
  • dodatnog pismenog dijela za provjeru teoretskog i praktičnog dijela znanja i vještina, u trajanju od 15 do 90 minuta po svakom odabranom području
  • praktičnog dijela (na računalu) za provjeru praktičnog dijela znanja i vještina, u trajanju od 5 do 30 minuta po svakom odabranom području
  • usmenog razgovora kojim se dodatno provjerava znanje te potvrđuju rezultati pismenog dijela, u trajanju 15 do 30 minuta po svakom odabranom području
  • Napomena: područja naprednog testiranja odabiru se u izravnom dogovoru s korisnikom
 • Detaljni strukturirani razgovor (intervju) koji provjerava praktički sve dostupne informacije o kandidatima, dobivene od kandidata (npr. životopis), kao rezultat prethodnih testova (pismeni dio, praktični dio i sl.), od korisnika (informacije prikupljene u postupku odabira ili interno tijekom upravljanja ljudskim potencijalima), te ostale javno prikupljene informacije ili putem kontakta iz referenci, a koji se sastoji od:
  • detaljnog usmenog razgovora kojim se dodatno provjerava znanje i vještine, potvrđuju rezultati pismenog dijela, kao i detaljno provjeravaju sve druge dostupne informacije (uključivo informacije o dosadašnjem iskustvu i projektima), u minimalnom trajanju 60 minuta

U ovisnosti o odabranoj opciji, informacijama dobivenim od korisnika i željenim rezultatom, napominjemo da se kod osnovnog testiranja uzima standardni skup ispitnih pitanja i standardni intervju, dok se kod svih oblika naprednog testiranja i detaljnog intervjua izrađuje detaljni plan i skup metoda testiranja, koji se prezentira korisniku na usvajanje. Detaljni popis područja koja se testiraju po određenom odabranom području naprednog testiranja moguće je korisniku prezentirati na upit.

Ovisno o odabranoj opciji i želji korisnika, određena testiranja se mogu izvoditi i na lokaciji korisnika, u prostorijama s primjerenom infrastrukturom i okruženjem kako bi se testiranje moglo nesmetano provesti, uz prethodnu provjeru uvjeta (prostorija, potencijalnih računalnih resursa i sl.) od strane naših provoditelja testiranja.

Dodatno na navedene oblike testiranja, u suradnji s renomiranom međunarodnom tvrtkom velikog iskustva DEKRA, u mogućnosti smo ponuditi i objedinjenu uslugu psihologijskog testiranja i selekcijskog intervjua.

U slučaju da ste zainteresirani i za ovaj oblik testiranja, obratite nam se kako bismo mogli poslati i navedenu ponudu, a izvedbom (lokacija i termin) se ista može objediniti sa stručnim testiranjem te prikladno uklopiti u cjelokupni postupak testiranja.

Rezultati testiranja i izvještaj

Nakon provedenog testiranja može se izdati odgovarajući izvještaj i/ili potvrda, koji se mogu koristiti u svrhu upravljanja ljudskim potencijalima.

Na temelju rezultata testiranja u mogućnosti smo ocijeniti kandidate, te napraviti odgovarajući nalaz i mišljenje, koji mogu služiti u smislu odabira kandidata za zaposlenje, završetak probnog roka, periodičku procjenu ili napredovanje. U slučaju osnovnog testiranja radi se o standardnom izvještaju o ocjeni pojedinih dijelova testiranih znanja i vještina te njihovoj potvrdi kroz intervju, što rezultira nalazom i opisom. U slučaju naprednog testiranja i detaljnog intervjua moguće je izraditi detaljni izvještaj o ocjeni pojedinih dijelova testiranih znanja i vještina te njihovoj potvrdi kroz intervju, što rezultira detaljnijim nalazom i mišljenjem nadopunjenim s detaljnim saznanjima iz pojedinih naprednih testiranja i intervjua, uključivo i potencijalna „problematična“ područja koja su predodabrana za daljnju edukaciju i razvoj.

Na temelju navedenih rezultata u svim slučajevima se može dati ocjena i preporuka za određenu poziciju, a u slučaju testiranja više kandidata i skupni profil u obliku rang liste.

Cijene i kontakt

Ne postoji standardni cjenik testiranja, već se ponuda i cijena formiraju na temelju zahtjeva i potreba korisnika, što je vrlo individualno i definira se zajedno s korisnikom, najbolje u izravnom razgovoru.

Ako ste zainteresirani, možete nam se obratiti kroz kontakt obrazac, te ćemo Vam se uskoro javiti s prijedlogom termina razgovora i daljnjih dogovora oko usluga testiranja.

Također, ako imate dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite kroz kontakt obrazac.ili na adresu .

%d blogeri kao ovaj: