Zašto HUJAK?

Što je bio povod?

Prvo moramo reći nešto o osnovnom povodu –  iako je dosad u Hrvatskoj bilo već i drugih neformalnih inicijativa za okupljanje, do osnivanja ovakve udruge nažalost (barem koliko mi znamo) nije postojalo organizirano, a opet nezavisno udruženje osoba svih osoba u Hrvatskoj vezanih uz tehnologije, programski jezik i platformu Java.

Kako je to u svijetu?

U svijetu koncept udruživanja u cilju promoviranja, razmjene znanja i raznih oblika pomoći i suradnje vezano uz tehnologije zasnovane na jeziku i platformi Java postoji u različitim oblicima, a najpoznatiji su u obliku korisničkih Java grupa, tzv. JUG (Java User Group), no postoje i formalnije organizacije, kao što je standardizacijski program Java Community ProcessSM. JCPSM je program koji služi kao mehanizam za razvoj standarda tehničkih specifikacija vezanih uz Java tehnologije. U ovaj program pozvani su svi koji smatraju da mogu pomoći u razvoju novih ili poboljšanju postojećih tehnologija kroz izradu tzv. JSR (Java Specification Request), na način da se postane član JCP i doprinosi u ekspertnim grupama vezanim uz određeni JSR. Ako želite znati više o tome, to je detaljno objašnjeno na sjedištu JCP.

S korisničke strane, zanimljivije su korisničke Java grupe (JUG), koje su usmjerene prema svakodnevnom iskorištavanju ovih tehnologija. Ne postoji neka formalna definicija JUG-a, već je to jednostavno zajednica osoba vezanih uz programski jezik Java (a mi bi dodali i platformu, produkte i mnogo toga drugoga), katkad formalna, a katkad i vrlo neformalna, koja najčešće djeluje kroz redovita druženja i skupove, informiranje o novostima, pomoć i suradnju na problemima te zajedničko istraživanje ili obrazovanje (npr. za certifikaciju) svojih članova. Dodatno, članovi JUG-ova često vrlo aktivno sudjeluju u organizaciji konferencija ili kao kritičari raznih tehnologija koje im proizvođači šalju na testiranje i publikacija (knjiga) koje im izdavači nerijetko besplatno šalju.

U načelu JUG-ovi su često zemljopisno ograničeni na određeno područje – grad, pokrajinu, državu i slično, a često se i udružuju, te tako dobro surađuju i razmjenjuju iskustva. Njihov popis nekad je vodila tvrtka Sun Microsystems, dok se danas okupljaju u zajednici Java.net. Registrirani JUG-ovi mogu se pronaći u popisu ili na karti.

Koji je motiv i kako je počelo?

Osnovni motiv osnivanja HUJAK je izveden iz gornjih činjenica – nepostojanje neke korisničke udruge, koja je inače uobičajena u svijetu, i želje za ostvarivanjem ideje da se po prvi puta počnu okupljati pojedinci koji bi kroz neprofitnu i nezavisnu udrugu ostvarili svoje interese vezane uz jezik, platformu i tehnologije Java.

Ideja se “kuhala” godinama, a konačno je sve počelo u 2011. godini, kada se jedna grupa pojedinaca, prvenstveno Java stručnjaka, odlučila početi se neformalno okupljati i uz ugodno druženje razmjenjivati novosti i iskustva o raznim projektima na kojima sudjeluju, produktima koje koriste, alatima u kojima izvode razvoj, konceptima, tehnologijama, arhitekturama na kojima zasnivaju svoje ideje, praksama i iskustvima iz tekućih ili dovršenih projekata, obrazovnim programima i certifikatima koji im omogućuju napredovanje, mogućnostima pronalaska zaposlenja u Hrvatskoj, regiji i šire itd.

Već su na prvim sastancima iznesene su ideje boljeg povezivanja, socijalnog umrežavanja i općenito potencijalne suradnje na tehnološkoj razini.

Koji su ciljevi?

Nakon diskusije i promišljanja, zaključili smo da će se kao primarni cilj udruživanja prije svega postaviti promicanje znanja, značaja i prisutnosti tehnologija vezanih uz jezik i platformu Java te drugih srodnih tehnologija. Kao što možete uočiti, uvijek se govori o jeziku i platformi, te o tehnologijama, koje u sebi podrazumijevaju i produkte, alate i slično.

Sljedeće pitanje je bilo kako postići taj cilj i odlučili smo se to učiniti kroz sljedeće podciljeve:

 • informiranje o navedenim tehnologijama na razne načine – od blogova, portala, newslettera, publikacija, skupova, tribina ili tek neformalnih druženja,
 • razmjenu znanja i iskustava o primjeni navedenih tehnologija – što se opet može postići otvorenom diskusijom, bilo putem medija ili izravno face-to-face,
 • poticanje razvoja primjene navedenih tehnologija – informiranjem šireći svijest o tome što je dobro (i što je loše) te koliko je što dobro,
 • razvitak i unaprjeđenje suradnje fizičkih i pravnih osoba zainteresiranih za korištenje navedenih tehnologija – opet kroz druženja i upoznavanja stručnjaka, ali i njihovih poslodavaca, na druženjima i na druge načine,
 • njegovanje i unaprjeđenje odnosa partnera i krajnjih korisnika koji koriste navedene tehnologije – okupljanjem i informiranjem, te prije svega konstruktivnom razmjenom mišljenja,
 • istraživanje, sudjelovanje u razvoju i vrednovanje navedenih tehnologija – kroz uključenje u razne lokalne i globalne oblike doprinosa na području standardizacije i razvoja nekih konkretnih dijelova tehnologija, kao i objavom svih istraživanja i zaključaka do kojih se dođe,
 • te općenito unaprjeđenje informatičke i računarske struke te odnosa sudionika informatičke i računarske djelatnosti na svom području djelovanja.

A koje su aktivnosti?

Aktivnosti koje su proizašle iz navedenih ciljeva, a koje posljedično definiraju i djelatnosti udruge i njenog članstva kao pojedinaca, su iz područja tehnologija vezanih uz jezik i platformu Java, kao i srodnih tehnologija, a popisali smo ih na sljedeći način:

 • želimo informirati, savjetovati, obrazovati i pomoći svim zainteresiranim (fizičkim i pravnim) osobama
 • želimo promicati suradnju te razmjenu znanja i iskustava o informatičkoj i računalnoj opremi (hardveru) i programskoj podršci (softveru), kao i iskustvima na projektima koji su na bilo koji način vezani uz te tehnologije
 • želimo promicati i pomoći u obrazovnoj i gospodarskoj suradnji – koja povezuje znanja i vještine koje mogu ponuditi visokoobrazovani stručnjaci s onime što gospodarstvu treba za razvoj novih i inovativnih produkata i usluga,
 • želimo poticati primjene, razvoj i unapređenje informacijskih sustava i programske podrške (IT sustavi, aplikacije, produkti, i sl.) zasnovanih na navedenim tehnologijama,
 • želimo sudjelovati u nastojanjima koja se provode u cilju razvitka, unapređenja, te promidžbe korištenja navedenih tehnologija – popularizirajući tako i šireći što svijest o tehnologijama, a time i posljedične produkte izvedene na tim tehnologijama
 • želimo organizirati okupljanja fizičkih i pravnih osoba, partnera i krajnjih korisnika koji se bave razvojem, koriste ili su na neki drugi način povezani s navedenim tehnologijama,
 • želimo organizirati raznih oblika skupova vezanih uz navedene tehnologije – potencijalno od predavanja, seminara, tečajeva, radionica, konferencija, izložbi, savjetovanja, okruglih stolova, sastanaka, tribina do drugih znanstveno-stručnih skupova
 • želimo izdavati, a nakon toga i distribuirati razne oblika publikacija vezanih uz navedene tehnologije – potencijalno od knjiga, časopisa, glasila, biltena i druge literature do svih drugih elektroničkih oblika glasila putem raznoraznih oblika modernih medija
 • želimo pomoći u istraživanju i vrednovanju tehnologija, projekata, programa, rješenja i prijedloga istih vezanih uz navedene tehnologije
 • želimo informirati, savjetovati, razmjenjivati mišljenja, obrazovati i na kraju pomoći svim fizičkim osobama u certifikacijskom postupku
 • želimo sudjelovati i pomoći u različitim istraživačkim, razvojnim, znanstvenim, stručnim i drugim studijama, projektima i programima vezanim uz navedene tehnologije,
 • želimo jačati suradnje sa srodnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,

Tko je dobrodošao?

Dobrodošli su svi! Ali da se ne nabacujemo floskulama, zapravo želimo reći da ćemo vrlo rado primiti:

 • korisnike – krajnje, svakodnevne, naručitelje, ugovarače, podugovarače, korisnike krajnjih produkata ili one koje ih razvijaju
 • stručnjake i profesionalce svih profila
 • sve vezane uz razvoj – IT konzultante, IT i softverske arhitekte, programere – juniore, iskusne i seniore, te sve ostale
 • edukatore i istraživače – sa sveučilišta, veleučilišta, visokih škola i učilišta što javnih što privatnih, institucijske i nezavisne, komercijalne i one entuzijastično-altruistične
 • vizionare, poduzetnike, ulagače i sve one koji promiču, savjetuju i pomažu u ostvarivanju promocije i širenju ovih tehnologija
 • predstavnici tvrtki (velikih, srednjih i malih) koje izrađuju različite proizvode zasnovane na ovim tehnologijama
 • i mnoge druge koji su na neki način vezani uz tehnologije zasnovane na programskom jeziku i platformi Java.

Diskusije i razmjena čega?

Razgovarati možemo i želimo o svemu: od razmjene znanja, novosti i općenito informacija o raznim produktima, alatima, konceptima, tehnologijama, arhitekturama, praksama, iskustvima, obrazovnim programima, certifikatima, mogućnostima pronalaska zaposlenja ili pronalaska zaposlenika, do idejama o novim ulaganjima i revolucionarnim proizvodima koje je moguće izraditi.

I što je rezultat?

Pa na kraju smo došli do toga da je jedan od najlogičnih oblika osnivanje udruge, u našem slučaju Hrvatske udruga Java korisnikaHUJAK u obliku neprofitne udruge građana koja okuplja sve one fizičke osobe i pravne osobe kroz svoje predstavnike koji su tijekom svog profesionalnog, znanstvenog ili stručnog rada na neki način bili uključeni u razvoj ili korištenje neke od tehnologija vezanih uz jezik i platformu Java.

%d blogeri kao ovaj: