Posao: Član APIS IT – APIS IT Akademija

Prenosimo vijest od našeg člana APIS IT:

Odgovarajući na potrebe tržišta na kojem kronično nedostaje IT stručnjaka svih profila, domaća softverska tvrtka APIS IT pokreće vlastitu APIS IT Akademiju za obrazovanje kadrova, nudeći ono što se rijetko nađe – priliku da u okviru radnog mjesta završe stručnu edukaciju i steknu formalnu kvalifikaciju u području kojim se žele baviti. U prvoj generaciji polaznika APIS IT Akademije to će biti Java programski jezik, kao jedan od najraširenijih programskih jezika na svijetu gdje potrebe domaćih IT tvrtki nadmašuju broj stručnjaka na tržištu rada. 

Svojim projektom APIS IT cilja na sve koji imaju izvjesnu razinu tehničkog predznanja, koju će nadograditi i sistematizirati kroz edukaciju APIS IT Akademije. Uz unaprjeđenje već stečenih vještina kroz osnovne i napredne module te pripremu za certifikaciju, APIS IT polaznicima nudi praktično iskustvo rada na velikim projektima, uz mentorski nadzor i savjete i sudjelovanje u timu koji obuhvaća cijeli životni ciklus razvoja softvera. I sve to uz sve pogodnosti koje će od prvog dana imati kao zaposlenici ove velike tvrtke: plaću, strukturirano radno vrijeme za rad i edukaciju, osigurani godišnji odmor i vrijeme za učenje.   

Ovim projektom formaliziramo uspješne programe edukacija koje smo i dosad periodično provodili, ovisno o potrebama tvrtke za određenim vrstama stručnjaka. Naša je specifičnost da novim kolegama koji su zaposleni na juniorskim pozicijama osiguravamo praktično iskustvo koje stječu radom uz mentore na projektima, a istovremeno im u radnom danu omogućujemo i kontinuiranu i sustavnu edukaciju u izabranom području rada“, ističe voditeljica Ureda ljudskih potencijala Mirna Rotim. Dosadašnja iskustva, naglašava ona, pokazala su da je ovakav oblik edukacija dvostruki dobitak – za same polaznike i za tvrtku.  

Nakon prijave na natječaj, odabrane kandidate očekuje inicijalni test na kojem će se provjeriti razina predznanja, odnosno razumijevanje koncepata i logički pristup rješavanju problema.  Nakon uspješno riješenog testa i zapošljavanja, za one koje ostvare najbolje rezultate počinje edukacija koju će kroz osnovne i napredne module voditi istaknuti stručnjaci iz Hrvatske udruge Java korisnika.

Nastava će obuhvatiti uvod u objektno orijentirano programiranje u programskom jeziku Java za sve polaznike koji nemaju potrebnu razinu predznanja, a nastavit će modulima koji se odnose na napredno programiranje u Javi, relacijske baze podataka te radne okvire Spring, Spring Boot i Spring Data. 

Nismo slučajno APIS IT Akademiju otvorili edukacijom za Java programere – Java je danas praktički  #1 programski jezik i softverska platforma na milijardama uređaja i iza aplikacija i programa u kojima radimo, učimo ili se igramo na svojim računalima ili pametnim telefonima.  Zbog sve većeg opsega poslova u razvoju  uvijek postoji potreba za Java delevoperima“, kaže izvršni direktor Sektora IT operacija Ivan Huzjak.  

Ovaj program, dodaje, polaznicima nudi sjajnu priliku da se obrazuju uz rad u struci koja obećava, a s druge strane, kroz nekoliko mjeseci rada i edukacije, tvrtka dobiva ljude koji su spremni odmah raditi na projektima razvoja koji su u tijeku. 

Natječaj je otvoren od 3. do 24. travnja 2023. a više informacija o uvjetima i prijavi zainteresirani mogu pronaći na APIS IT-ovoj  mrežnoj stranici ili portalu Moj posao

S više od 520 zaposlenih APIS IT jedna je od najvećih softverskih tvrtki u Hrvatskoj. Kao IT tvrtka u javnom vlasništvu okrenuta je potrebama javne uprave pa svojim korisnicima nudi izradu aplikativnih rješenja po mjeri te održavanje i udomljavanje izrađenih rješenja. Najpoznatiji projekti ove tvrtke tako su informacijski sustave Porezne i Carinske uprave unutar kojih je razvijen sustav fiskalizacije i OIB-a, podrška izborima, uspostava Centra dijeljenih usluga za javni sektor u Hrvatskoj. Istovremeno, uz dva podatkovna centra najviših standarda sigurnosti i dostupnosti na različitim lokacijama APIS IT prvi  je izbor i za pohranu podataka te infrastrukture javne uprave. 

S obzirom na ulogu koju APIS IT ima u sustavu državne informacijske infrastrukture, smatramo da je ulaganje u ljude i njihov profesionalni razvoj naša prva odgovornost kako bismo osigurali kontinuitet u  digitalizaciji  hrvatske javne uprave i njezinu digitalnu neovisnost“, kaže Saša Bilić, predsjednik Uprave APIS IT-a.

Mišljenje o prijedlogu eksperimentalnog programa osnovne škole

Prenosimo mišljenje u vezi prijedloga eksperimentalnog programa osnovne škole naše prijateljske udruge Hrvatskog informatičkog zbora, s kojim se Hrvatska udruga Java korisnika (HUJAK) u potpunosti slaže i podržava ga.

Mišljenje Hrvatskog informatičkog zbora o prijedlogu eksperimentalnog programa „OSNOVNA ŠKOLA KAO CJELODNEVNA ŠKOLA: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23700 )
3. travnja 2023.

Nakon analize prijedloga navedenog eksperimentalnog programa koji bi se od sljedeće školske godine trebao izvoditi u 50 škola a nakon toga u svima, Hrvatski informatički zbor smatra:

 • Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. definira se vizija Hrvatske kao “konkurentne, inovativne, sigurne zemlja prepoznatljivog identiteta“, a takav identitet Hrvatska već uspješno izgrađuje kao zemlja informatike i visoke tehnologije.
 • Hrvatska informatička industrija ne samo da ostvaruje bitan rast posljednjih 20 godina, već je pokretač razvoja, inovacija i izvoza ostalih industrija. Prema podacima iz 2019. činila je 4,48 % nacionalnog BDP-a, a u 2021. je doprinosila 5,8 % ukupnom izvozu Republike Hrvatske. Kao takva, sposobna je ostvariti ubrzanu digitalizaciju društva i gospodarstva.
 • Vlada RH putem Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (SDUZRRD) pruža i promiče napredne informatičke usluge za građane i tvrtke (od nedavno preko 100 digitalnih usluga), prihvatila je “Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine” i postavila ju kao strateški cilj.
 • Vlada RH putem Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET upravo provodi kapitalne nacionalne projekte u sferi obrazovanja poput „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola“ i „e-Sveučilišta“.
 • Mladi hrvatski informatičari okupljeni u Hrvatskom savezu informatičara (HSIN) postižu godinama uspjehe na informatičkim natjecanjima koji su neproporcionalno veliki broju učenika i financijskim mogućnostima u usporedbi s drugim zemljama.

Zbog toga je neočekivano da se u ovom prijedlogu, uz nekoliko elemenata vrijednih pohvale, nalazi niz elemenata koje smatramo problematičnim u smislu daljnjeg razvoja informatičke struke i informatičkog obrazovanja. Prijedlog smanjenje sadašnje satnice za 50% na samo jedan sat tjedno smatramo da je štetno iz nekoliko razloga:

 • Zbog specifičnosti izvođenja nastave informatike pedagoškim pristupom, metodikom kao i materijalno-tehničkim sredstvima, predložena satnica od jednog sata tjedno neće moći osigurati kvalitetno ni smisleno održavanje nastave. U praksi, na prvom satu učenici rade na računalima korak po korak slijedeći demonstraciju nastavnika tijekom koje nastavnik u više navrata zaustavlja demonstraciju, pomaže učenicima s problemima na njihovim računalima ili ponavlja nekoliko puta postupak. Tek na drugom satu učenici samostalno primjenjuju stečeno znanje i vještine.
 • Ovakvo smanjenje čini da su odgojno-obrazovni ishodi koje bi učenici trebali ostvariti kroz 70 sati godišnje nemoguće ostvariti u 35 sati i vjerojatno potpuno isključuje druge važne domene iz kurikuluma predmeta Informatike poput računalnog razmišljanja i programiranja (za čije je usvajanje osnovnih koncepata potrebno minimalno 20-30 sati godišnje), informacija i digitalne tehnologije te e-društva. Izvješće „Informatičko obrazovanje u školama u Europi“ iz 2023. Europske komisije – Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Eurydice daje zastupljenost 10 informatičkih obrazovnih područja u obrazovnim sustavima u Europi: podaci i informacije, algoritmi, programiranje, računalni sustavi, mreže, sučelje između ljudi i sustava, dizajn i razvoj, modeliranje i simulacija, osviještenost i osnaživanje, sigurnost i zaštita. Ovom planiranom redukcijom potpuno bi se izgubila nada da će neka od tih važnih područja moći ući u hrvatski obrazovni sustav a postojeća područja će se većim dijelom izgubiti.
 • Vještine koje učenici stječu u predmetu Informatika pokazuje se nužno potrebnim za ostvarivanje obrazovnih ciljeva drugih predmeta i sudjelovanje u specifičnim oblicima nastave u slučaju raznih oblika ugroze koje na žalost ne možemo odbaciti u 21.-om stoljeću.
 • Ovakvo smanjenje u potpunom je neskladu sa svim aktualnim obrazovnim politikama Europske unije kao i aktualnim strategijama Vlade RH. Ključni aktualni plan Europske komisije „Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.)“ u prvom prioritetnom području „Poticanje razvoja uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja“ predviđa djelotvorno planiranje i razvoj digitalnih kapaciteta, uključujući odgovarajuće organizacijske sposobnosti te digitalno kompetentno i samopouzdano nastavno osoblje i odgojno-obrazovne djelatnike“ dok u drugom području „Razvoj digitalnih vještina i kompetencija za digitalnu transformaciju“ ističe potrebu za razvoj osnovnih digitalnih vještina i kompetencija od rane dobi, digitalnu pismenost, informatičko obrazovanje, dobro poznavanje i razumijevanje tehnologija za koje se upotrebljavaju velike količine podataka kao što je umjetna inteligencija (AI), napredne digitalne vještine koje omogućuju stvaranje većeg broja digitalnih stručnjaka te zalaganje da djevojčice i djevojke budu jednako zastupljene kad je riječ o studijima i karijerama u području digitalnih tehnologija.
 • Stav da učenici digitalne kompetencije imaju „od rođenja“ korištenjem mobilnih uređaja i aplikacija poput „TikTok“-a nije u skladu sa zaključcima Međunarodnog istraživanja računalne i informacijske pismenosti ICILS iz 2018. godine koju je u Hrvatskoj vodio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) a koja pokazuje da posjedovanje digitalnih uređaja samo po sebi nije dovoljno za stjecanje naprednijih digitalnih vještina te da više od trećine učenika u dobi od 13 do 14 godina na razini EU nema ni najosnovniju razinu digitalnih vještina.
 • Sadašnja stvarnost u većini škola je da izbornu nastavu predmeta Informatika pohađaju svi ili gotovo svi učenici prije svega jer su visoko motivirani za taj predmet. Ta visoka motivacija proizlazi iz dobivenih bitnih i relevantna znanja za uspješno stvaranje, komunikaciju i rad u 21. stoljeću te potiče njihov odabir informatičkih i tehnoloških zanimanja koja jamče konkurentnost na svjetskom tržištu rada.
 • Nastavnike informatike ovim će se smanjenjem satnice staviti u nezavidan položaj nemogućnosti ostvarenja pune satnice a potreba rada s bitno većim brojem razreda učinit će da povezanost nastavnika i učenika slabi (učenici prestaju „imati“ ime i postaju broj) te bude demotivirajuća za razvoj interesa učenika prema informatici.

Na žalost trebamo primijetiti da je prijedlog promjene naziva predmeta bezrazložan, štetan i degradirajuć prema informatičkoj struci, profesionalcima i prema svim naporima koje Vlada RH, ministarstva, državni uredi, agencije i strukovne udruge rade na razvoju i promidžbi informatike posljednjih godina te je pokušaj uklanjanja znanosti i struke iz pozitivnog utjecaja na predmet Informatiku kao i prepuštanja njenog razvoja raznim skupinama influencera, medijskih zvijezda i digitalnih studija koji na djecu iz poslovno razumljivih razloga gledaju kao konzumente svojih digitalnih sadržaja.

U isto to vrijeme, u tijeku je izrada preporuka Vijeća EU o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju koje sadrže smjernice o informatici kao predmetu, uključujući načela, koncepte i praktične pristupe u poučavanju i učenju te postizanje dogovora o koherentnoj viziji i zajedničkoj terminologiji u vezi s pružanjem informatičkog obrazovanja svim učenicima u Europi.

Predlažemo zato sljedeće:

 • Predmet Informatika, sa sadašnjim nazivom, treba se izvoditi s 2 sata tjedno izravne nastave u svim razredima osnovne škole.
 • Potrebno je u sadržaj predmeta uvesti nova aktualna i relevantna praktična znanja programiranja, algoritama, robotike, osnova umjetne inteligencije i logičkog razmišljanja, uz smanjenje količine informacija koje učenici trebaju pamtiti često bez dovoljnog razumijevanja.
 • Nastavnicima informatike potrebno je pružiti jaču i nedvosmislenu podršku njihovom radu, uspostaviti bolji i dvosmjerni dijalog s njima i pružiti im bolje stručno usavršavanje kako bi mogli još bolje obavljati svoj odgovoran posao.
 • Smanjiti broj obveznih predmeta u nastavi osnovne škole a povećati broj izbornih koji se ne moraju upisivati, na način da učenici i roditelji bolje upravljaju vremenom u skladu s individualnim interesima, načinima učenja i mogućnostima učenika.
 • Umjesto obveznog dugog ostanka u školi, učenicima viših razreda kojima više odgovara ostanak u školi ukoliko tada nema nikoga od obitelji doma, treba omogućiti dobrovoljni „produženi boravak“ s dežurnim nastavnikom ili nastavnicima koji bi mogli pomagati u obavljanju dijelu školskih obveza i korištenju digitalnih obrazovnih sadržaja CARNET-a i online materijala izdavača.

Posao – Fina traži IT dizajnere i IT arhitekte

FINAFinancijska Agencija – FINA, kao dugogodišnji član HUJAK-a, traži IT dizajnere i IT arhitekte. U nastavku prenosimo opis poslova, a prijavu možete izvršiti preko portala za zapošljavanje na sljedećim poveznicama:

IT dizajner – specijalist / viši specijalist (m/ž)

Vaši zadaci bit će:

 • analiza poslovnih zahtjeva i sudjelovanje u aktivnostima usklađivanja poslovnih potreba i tehnoloških mogućnosti sustava,
 • razvijanje ili primjenjivanje aplikativnih ili sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu,
 • analiza opisanih zahtjeva korisnika, izrada i dokumentiranje arhitekture IT sustava,
 • izrada i dokumentiranje detaljnog dizajna pojedinih elemenata sustava sukladno tehnološkim smjernicama radi osiguranja podrške poslovnom procesu,
 • analiza uzroka učestalih umanjenja kvalitete ili potreba za unaprijeđenja rada sustava,
 • predlaganje strateških tehnoloških smjernica razvoja IT sustava,
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,
 • analiza i sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja zastoja u radu IT sustava,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

IT arhitekt – specijalist / viši specijalist (m/ž)

Vaši zadaci bit će:

 • analiza poslovnih zahtjeva i sudjelovanje u aktivnostima usklađivanja poslovnih potreba i tehnoloških mogućnosti sustava,
 • izrada i dokumentiranje arhitekture IT sustava,
 • predlaganje strateških smjernica razvoja IT sustava i otklanjanje tehničkih rizika,
 • pružanje stručne podrške razvojnim timovima u implementaciji poslovne aplikacije,
 • analiza usklađenosti i adekvatnosti sustava te ostalih parametara važnih za rad IT sustava i njihovih dijelova,
 • izrada studija izvedivosti i isplativosti te predlaganje tehnoloških smjernica za razvoj IT sustava,
 • analiza uzroka učestalih umanjenja kvalitete ili potreba za unaprjeđenja rada sustava,
 • predlaganje strateških tehnoloških smjernica razvoja IT sustava,
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima.

Od Vas ćemo očekivati:

 • potrebna stručna sprema: specijalist, VŠS/bacc.,VSS/mag./struč.spec.- smjer: informatički, matematički, elektrotehnički,
 • potrebna stručna sprema: viši specijalist, VSS/mag./struč.spec.- smjer: informatički, matematički, elektrotehnički,
 • potrebno radno iskustvo: specijalist 3 godine (VSS/mag./struč.spec), 5 godina (VŠSS/bacc.) – na istim ili sličnim poslovima – prednost,
 • potrebno radno iskustvo: viši specijalist 5 godina – na istim ili sličnim poslovima – prednost,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • praktično poznavanje programskog jezika Java,
 • poznavanje Spring frameworka,
 • poznavanje frontend tehnologija (HTML, CSS..),
 • poznavanje nekog od JavaScript frameworka (Angular, ReactJS, JQuery..) – prednost,
 • praktična znanja u radu s bazama podataka i SQL,
 • poznavanje tehnologija XML-a – prednost,
 • poznavanje alata Jenkins, SonarQube, Maven, GIT – prednost,
 • praktična znanja na poslovima dizajna aplikacija ili aplikativnih komponenti i baza podataka,
 • poznavanje rada na transakcijskim sustavima i rad s web servisima (REST SOAP) – prednost,
 • analitičko razmišljanje i rješavanje problema,
 • inovativan pristup i usmjerenost na rezultate,
 • kontinuirano učenje i praćenje tehnologija,
 • timski rad,
 • presliku diplome i potvrdu o nekažnjavanju,
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana).

Nudimo Vam:

 • rad na neodređeno vrijeme s probnim radom od 6 mjeseci,
 • izazovan i dinamičan posao u prijateljskom radnom okruženju,
 • mogućnost stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja.

 

Edukacija – Spring Boot Summer School (AG04 & SRCE)

SBC_Social

Član HUJAK-a, Agency 04 (AG04) organizira petotjednu ljetnu školu na temu razvoja složenih Java aplikacija korištenjem Spring Boota.

Škola će se održati u Zagrebu od 14. srpnja 2018. godine. Tečaj će se odvijati online tijekom tjedna uz nalaženja preko vikenda. Po završetku škole održat će se 48-satni hackathon.

Pohađanje škole je besplatno, a pruža i mogućnost zapošljavanja u agenciji.

Više informacija i kako se prijaviti saznajte na smarts.ag04.com.

Posao – ecx.io traži developere

ecx_ibm_logo_websiteČlan HUJAK-a tvrtka ecx.io tražio Java i druge developere, a u nastavku prenosimo cijeli tekst oglasa:

ecx.io – IBM company, jedna je od najuspješnijih europskih full service digitalnih agencija na području digitalnog marketinga i e commerca, sa više od 20 godina iskustva i više od 220 zaposlenika diljem Europe, koja je od početka 2016. godine dio velikog IBM-a.

Osim ureda u Dusseldorfu, Bracknellu kod Londona, Welsu i Beču, tvrtka već više od godinu dana posluje i u Hrvatskoj, sa uredima u Varaždinu i Zagrebu. Neki od klijenata za koje radi ecx.io su: Red Bull, Atomic, SPAR, H&M, Heineken, Austrian Airlines. ecx.io se u svom radu oslanja na vodeće tehnološke partnere: Adobe, Sitecore i SAP Hybris, a kroz razne nagrade i certifikate poduzeće širi suradnju među tehnološkim partnerima.

Tvrtka širi poslovanje stoga su za svoje urede u Varaždinu i Zagrebu konstantno u potrazi za novim članovima tima te imaju nekoliko otvorenih pozicija:

 • Senior Java Web Developer (Zagreb ili Varaždin, m/f)
 • Frontend Developer (Zagreb ili Varaždin, m/f)
 • Senior .NET Web Developer (Zagreb, m/f)

Više o oglašenim pozicijama te prijavu na iste možete naći ovdje https://www.ecx.io/en/careersa malo više o prvoj poziciji u nastavku:

Senior Java Web Developer (f/m) – Varaždin (CRO), Zagreb (CRO)

As a Senior Java Developer and an autonomous part of a team you will design and implement complex websites and applications as part of flexible, innovative projects for international customers, always finding future-oriented solutions.

Your responsibilities

 • Technical responsibility for the implementation of customised software solutions in the Java environment
 • Structuring of requirements, data and object modelling
 • Analysis of customer requirements and support in the development of solutions
 • Implementation and customisation based on existing or newly developed components
 • Use of modern techniques and innovative approaches in software development

That’s you

 • Extensive IT education, very good knowledge of Java, practical experience of (X)HTML, JavaScript, CSS
 • Experience in the use of databases and with frameworks (Spring) and ORM (Hibernate)
 • Knowledge of design patterns, J2EE, Spring, JSP, XML/XSL(T), JSTL
 • Good knowledge of English essential and good knowledge of German useful
 • Excellent communication and teamwork skills

You would describe yourself as an approachable person with razor-sharp analysis skills who can communicate openly and honestly, organise reliably and negotiate confidently. You enjoy dealing with customers and can keep everything on track even when things go off the rails. Sound like you? Apply now, English or German at; https://www.ecx.io/en/careers/

Posao – KING ICT traži Senior Java Developera

KING ICT_logoPrenosimo ponudu za zaposlenje Senior Java Developera našeg člana KING ICT

Jesi li jedva dočekao izdavanje Jave 9 i već isprobavaš najnovije stvari vezane u GC1 Garbage Collector, jshell, nove metode za kreiranje immutable collectiona, nove „fore“ kod Optional klase i nove cake kod korištenja try-with-resources bloka? Brojiš li dane kad ćeš se konačno moći certificirati za nju?

Jesi li možda proučio nove načine programiranja koje ti nudi Spring framework 5.0? Voliš li raspravljati o tome je li bolji Maven i Gradle, koje nove shortcutove si skužio u IntelliJ-u i što se novo pojavilo na „Should pilot“ kategoriji ThoughtWorksovog radara i dodati to na „svoj“ radar?

Ako su ti se oči zacaklile, srce zaigralo i zastao dah od ovih pitanja te jedva čekaš da na kavi podijeliš svoje mišljenje s kolegama, naš Java tim u KING ICT -u je pravo mjesto za tebe!

Radimo na jedinstvenim projektima u Hrvatskoj i regiji (detalji na http://www.king-ict.hr) u vrlo perspektivnom timu koji spremno i uspješno rješava sve izazove.

Traži se:

Senior Java Developer (m/ž) u Zagrebu

Od kandidata očekujemo:

 • višegodišnje iskustvo na različitim Java projektima
 • proaktivnost u praćenju i predlaganje novih tehnologija za korištenje u timu
 • solidno poznavanje rada na bazama podataka
 • solidne DevOps vještine
 • spremnost na rad u timskom okruženju
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • spremnost za kontinuiranim učenjem, certificiranjem i napredovanjem
 • otvorenost za mentoriranje mlađih kolega i prenošenje znanja
 • spremnost prezentiranje znanja i novih tehnologija ostalim kolegama i na stručnim konferencijama

Kandidatu nudimo:

 • korištenje novih tehnologija i frameworka vezanih uz Javu
 • jedinstvene i izazovne projekte
 • certificiranje za Java i srodne tehnologije
 • posjete stručnih konferencija vezanih uz Javu i ostale tehnologije
 • mogućnost napredovanja
 • predlaganje tehnologija za timski tehnološki radar korištenje
 • rad na infrastrukturi s vrhunskim karakteristikama
 • ugodno i opušteno radno okruženje s nizom pogodnosti (restoran, korištenje privatne teretane i sauna u tvrtki, Herman Miller Aeron stolice…)

Ako ti sve ovo zvuči privlačno, a istovremeno si proaktivna i visoko motivirana osoba, profesionalnim izazovima prilaziš s pozitivnim stavom, brzo učiš i spreman/na si za timski rad, pošalji nam svoju prijavu na https://www.moj-posao.net/Posao/353219/Senior-Java-Developer-mz/ do 02.01.2018. i pruža ti se mogućnost da postaneš dio našeg tima.

 

Javantura – Call for Speakers otvoren do 20. siječnja

Poziv predavačima za konferenciju Javantura v5 koja će se održati 17. veljače u Zagrebu otvoren je do 20. siječnja! U nastavku prenosimo poziv na engleskom namijenjen i za naše međunarodne predavače:

Croatian Java User Association (HUJAK) is organizing one of the largest Java community conferences in this part of Europe. Our intent is to gather the majority of Java community in Croatia as well as from this part of Europe, and we also warmly welcome a lot of speakers and visitors from all over the world.

Call for Speakers is open until January 20th!

Dear Speakers, this is a great opportunity to tell your story, share your experience, show your results and promote your product, your company and yourself in front of other developers, software architects, and project managers, as well as media representatives, potential partners, and clients. As a place of intense social networking, it may also be a natural way not only to discuss your projects and trending technologies but also to seek for new employees or find a new job in 2017!

We invite you to help us build a great conference once again and submit your talk or workshop proposal before January 20th to get a chance to become one of the speakers at Javantura conference. If you think there is something interesting that you want to share with the rest of the community – please submit. Additionally, we strongly encourage HUJAK members to submit talks proposals – this is the easiest way to show your achievements to your community.

javantura-v4-dvorana

Proposed conference tracks include:

 • Core Java, Frameworks, and Servers
 • Web and Mobile Development 
 • Methodologies and Tools
 • Trends, Future, and Community 
 • Innovative and Creative Projects, Experiences, and Solutions

If you know other potential speakers we would appreciate if you could share Call for Speakers information.

Information about registration and tickets will be available on Javantura website in January 2017. There will be discounts and free tickets available for HUJAK members (with paid membership for 2018) – information will be sent to existing members soon.

CroDuke “Indy” welcomes you to another great Javantura conference!

Sretan Božić i sretna nova 2018!

Našim cijenjenim pravnim osobama članovima HUJAK-a, njihovim predstavnicima i svim djelatnicima,
našim dragim članovima HUJAK-a fizičkim osobama, sudionicima naših konferencija Javantura i JavaCro,
našim kolegama i prijateljima i njihovim obiteljima, te svim simpatizerima Java i srodnih tehnologija,
kao i svima drugima želimo

sretan Božić i uspješnu novu 2018. godinu!!!

157527479

Konferencija – GDPR Adriatic – 5 do 12 (članski popust, early bird)

4600_150x200_regionalna-gdpr-adri-gqPrva regionalna GDPR konferencija “GDPR Adriatic – 5 do 12 održat će se 12. prosinca 2017. s početkom u 9 sati u Hotelu Panorama, Trg Krešimira Čosića 9 u Zagrebu.

Ne propustite priliku saznati sve o europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR od vaših kolega, konzultanata i vodećih implementatora rješenja i usluga. Proučite studije slučajeva usklađivanja s Uredbom u raznim industrijama, saznajte odgovore na sva vaša pitanja u “Shoot-out panelu“, saznajte o mogućim rješenjima u “Panelu implementacije“, razmijenite iskustva s kolegama koji se suočavaju s istim izazovima, saznajte na koji način provesti analizu rizika i temeljem nje uvidjeti koje sljedeće korake poduzeti.

Konferenciju organizira Hrvatski informatički zbor (HIZ), kojeg je HUJAK član, s partnerima, te se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH. Redovni članovi HUJAK-a ostvaruju dodatni popust na cijenu early bird kotizacije do četvrtka, 7.12. u 23:30 sata korištenjem koda “HUJAKexclusive“.

Registracija: https://www.entrio.hr/event/regionalna-gdpr-adriatic-konferencija-5-do-12-4600

Program konferencije:

 • GDPR 5 do 12 – Još nije prekasno! – Biljana Cerin, CISSP, CISA, CISM, CGEIT, CBCP, PMP, direktorica Ostendo Consultinga
 • DPO – rođenje nove profesije? – doc. dr. sc. Tihomir Katulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Upoznajte ubojicu digitalnog marketinga: GDPR! – Vanja Šebek, voditelj studija Digitalnog marketinga – Visoko učilište Algebra; osnivač digitalne agencije Dibs; Google Certified Trainer
 • Utjecaj GDPR-a na tvrtke u regiji i svijetu – Tatjana Zrinski, univ. spec. iur., PECB Certified DPO, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
 • Upravljanje kontinuitetom poslovanja i upravljanje incidentima – elementi usklađenosti s GDPR-om – Nikola Markovinović, TRILIX d.o.o., revizor informacijskih sustava i konzultant s više od 15 godina iskustva u području poslovnog upravljanja, upravljanja rizicima i usklađenosti poslovanja
 • GDPR primjena u Allianz Zagreb d.d. – One piece at a time – Martina Pedisić Drča, dipl. iur., viši pravni savjetnik za pravne poslove i praćenje usklađenosti, Allianz Zagreb d.d. i Mario Ećimović, dipl. ing., MBA, glavni projektant analitičar, Allianz Zagreb d.d.
 • “Shoot-out panel” – Panelisti odgovaraju i komentiraju pitanja koja su sudionici poslali prije konferencije. Pri tom treba uzeti u obzir da neke konkretne situacije ovise o kontekstu pojedinog korisnika ili industrije, te davanje odgovora ne može biti bez prethodne analize. Očekuje se da će teme na ovom panelu biti neke od navedenih:
  • Jesmo li zakasnili ako smo ovih dana tek napravili assessment?
  • Što nakon gap analize?
  • Utrošiti novac na ljude, procese, alate ili nešto četvrto?
  • Je li moguće usklađivanje s GDPR-om bez ijedne Kune?
  • Zašto je usklađivanje s GDPR-om za većinu kompanija poslovna tajna, kada ćemo 25.5. (+ mjesec/godina više) ionako sve moći saznati?
  • Kako svoje GDPR kompetencije približiti optimalnim?
  • Kako ne biti dežurni krivac u svojoj kompaniji? Kako ovladati upravljanjem krivnjom?
  • Kako provesti regulativu bez atmosfere straha i sustavnog zastrašivanja?
  • “Đavolji odvjetnici” u kompanijama – što ako znamo da će nas netko tužiti 25.5.2018. i znamo njegovo/njeno ime?
  • GDPR i vaša konkurencija – “‘R’ in GDPR stands for REVENGE” – slučaj vašeg korisnika teledirigiranog od konkurencije koji će vas prijaviti 25.5.2018. Koliko vrijedi vašoj konkurenciji da vas trajno makne s tržišta?
  • Jeste li 2018. godinu budžetirali s 151.2 milijuna kuna za kaznu za neusklađenost s GDPR-om?
  • Što nakon 25.5.? Što znači privatnost osobnih podataka po defaultu i u dizajnu sustava?
 • “Panel implementatora” – Panelisti prolaze situacije u kojima je nakon analiza i procjena rizika utvrđena neusklađenost te ovisno o potrebama treba implementirati neko od GDPR-ready rješenja ili obaviti dodatna testiranja. Primjeri takvih rješenja uključuju alate za:
  • upravljanje životnim ciklusom privola (consent lifecycle management)
  • pronalaženje osobnih podataka
  • sigurnosno testiranje informacijskih sustava
  • pohranu i povrat podataka
  • kriptografsku zaštitu podataka i dr.

  Panel će se dotaći i raspoloživih programa obrazovanja za GDPR u Hrvatskoj.

Predstavnici i članovi prisustvovat će konferenciji “GDPR Adriatic – 5 do 12” – vidimo se tamo!

Posao – FINA traži programere

FINAČlan HUJAK-a tvrtka FINA traži različite programere, a u nastavku prenosimo cijeli tekst oglasa:

Financijska agencija – Fina vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Tehnološki smo orijentirana tvrtka koja ima vrlo široko područje informatičkih znanja, napredne informatičke tehnologije i rješenja koja su u IT svijetu rijetko obuhvaćena na jednom mjestu. Finin Sektor informatike čini više od 250 stručnjaka, koji su sudjelovali na strateški važnim projektima i servisima, poput Platnog prometa, REGOS-a, Registra zaposlenika, e-Računa, e-Plaćanja, Prisilne naplate osnova za plaćanje, PKI servisa i e-Građana.

S obzirom na daljnji razvoj poslovanja tražimo nove zaposlenike na sljedećim
radnim mjestima:
IT dizajner – specijalist (m/ž) – 2 izvršitelja
Tester IT rješenja – suradnik (m/ž)
IT programer – referent (m/ž)
IT programer – suradnik (m/ž) – 3 izvršitelja
IT programer – specijalist (m/ž) – 2 izvršitelja

Detaljnije informacije o opisima radnih mjesta i uvjetima natječaja pogledajte na Fininim web stranicama.

Što nudimo?
izazovan i dinamičan posao u ugodnom i prijateljskom radnom okruženju,
mogućnost usavršavanja i profesionalnog razvoja,
suradnju s vrhunskim stručnjacima iz područja

Mjesto rada: Zagreb i 1 izvršitelj na mjestu IT programera – suradnika u Zaboku

Kako se prijaviti?
Na natječaj se možete prijaviti putem web stranice prijavazaposao.fina.hr do 22. veljače 2017. godine ili na adresi: Služba upravljanja ljudskim potencijalima, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb s naznakom na koji se natječaj javljate

%d blogeri kao ovaj: