Konferencije JavaCro u 2022. / JavaCro Conferences in 2022

Ove godine pripremili smo zanimljive novosti vezano uz održavanje konferencije JavaCro!

(tip: scroll down for text in English)

U tradiciji dugoj već 10 godina u kojima se konferencija JavaCro održavala na različitim lokacijama u Hrvatskoj, najčešće na moru, ove godine se ponovno vraćamo na mjesto gdje je JavaCro priča i započela – u Tuhelj. Oni koji su od samih početaka s nama sjetit će se netom dovršenog hotela Well te niza zanimljivih predavanja od poznatih predavača kao što su Java Championi Gavin King (Hibernate), Juergen Hoeller (Spring, VMware), Angelika Langer (nezavisna konzultantica), Geertjan Wielenga (Oracle, sada Azul) i Matjaž B. Jurič (University of Ljubljana).

Mnogi sudionici su nam rekli kako je vremenski razmak od cijele jedne godine između dvije konferencije često predug period u kojem tehnološki napredak ne posustaje, već naprotiv, u međuvremenu se pojavi veći broj novosti koje se ne stignu predstaviti u kraće vrijeme nakon objave ili se stavljaju “na čekanje” do sljedeće konferencije. Osim toga, jedna godišnja konferencija često je opterećena s mnogo predavanja u različitim dvoranama u isto vrijeme pa neka kvalitetna predavanja ne dođu do izražaja ili su stavljena na listu čekanja. A sad čak i sama Java ima dva izdanja godišnje! Stoga je naša ideja da godišnje održimo dvije konferencije JavaCro, jednu u proljeće, a drugu u jesen, kako bi mogli dobiti bržu i primjereniju razmjenu informaciju te pravovremeni prijenos novosti, a na taj način bi se moglo prihvatiti i veći broj predavanja. Osim toga, naša želja je posvetiti više vremena na konferenciji najboljim rješenjima iz prakse tzv. “Best practices & success stories” i razmjeni iskustava.

Konferencije JavaCro poznate su ne samo po izvrsnim predavanjima i predavačima, nego i po kvalitetnom i korisnom druženju u manje formalnim trenucima i u zabavnoj atmosferi, u kojoj se često lakše ostvaruju kontakti među sudionicima, kao i razmjena znanja i iskustava, što će ostati naša praksa i u budućnosti. Vrlo često su baš ti razgovori i izravni kontakt svih sudionika i predavača, rezultirali bržem i boljem rješavanju problema i tehnološkoj optimizaciji rješenja, ali i uspostavi vrlo korisnih suradnji i partnerstva.

Stoga Vam u 2022. godini predstavljamo čak dva izdanja konferencije JavaCro, a prva jubilarna konferencija JavaCro’22 Spring održat će se od 15. do 17. svibnja u Tuhelju.

Ovu obljetnicu namjeravamo zajedno proslaviti i radujemo se što ćemo se vidjeti na JavaCro’22!

This year, we have prepared some interesting news related to the JavaCro conference!

In the last 10 years, the JavaCro conferences were held in various locations in Croatia, most often at the seaside; however, this year we return to the place where the JavaCro story began – to Tuhelj. Those who have been with us from the very beginning will remember the newly completed Well Hotel and a number of interesting sessions from famous speakers, including Java Champions Gavin King (Hibernate), Juergen Hoeller (Spring, VMware), Angelika Langer (independent consultant), Geertjan Wielenga (Oracle, now Azul) and Matjaž B. Jurič (University of Ljubljana).

Many participants told us that the one-year gap between the two conferences is often a too long period in which technological progress does not slow down, but on the contrary, in the meantime a larger number of innovations appear that cannot be presented in a shorter time right after the announcement or are put “on hold” until the next conference. Furthermore, one annual conference is often burdened with many lectures in different tracks at the same time, so some quality lectures do not come to the fore or are put on a waiting list. And now even Java itself has two releases a year! Therefore, our idea is to hold two JavaCro conferences a year, one in the spring and the other in the fall, to get a faster and more appropriate exchange of information and timely sharing of news and accept more lectures. Moreover, our desire is to dedicate more time at the conference to the best practices, success stories, and exchange of experiences.

JavaCro conferences are known not only for excellent sessions and speakers but also for quality and productive socializing in less formal moments and a fun atmosphere when it is often easier to make contacts between participants and exchange knowledge and experiences, which will remain our practice in the future. Most often, these conversations and direct contact of all participants and speakers resulted in faster and better problem solving and technical optimization of solutions as well as the establishment of beneficial collaborations and partnerships.

Therefore, in 2022, we present two editions of the JavaCro conference, and the first 10th JavaCro’22 Spring conference will be held May 15 – 17 in Tuhelj.

We would like to celebrate this anniversary together and we are looking forward to seeing you at JavaCro’22!

Komentari su isključeni.

%d blogeri kao ovaj: