Prezentacije s konferencije “Java 2012”

Većina prezentacija s konferencije “Java 2012” dohvatljiva je u obliku PDF na sljedećim poveznicama (redom pojavljivanja):

Komentari su isključeni.