Član – MIPS

MIPS d.o.o.

Tvrtka MIPS d.o.o. je osnovana u Zagrebu 17.09.1990. Tvrtka se vodi pod matičnim brojem 080166898 u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod punim nazivom „MIPS društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje informatičkih usluga“. Tvrtku pojedinačno i samostalno zastupa direktor, g. Domagoj Tonžetić.

MIPS d.o.o. je značajnije specijaliziran za:

 • izradu informacijskih sustava proizvodnim poduzećima – Informacijski sustav Apropos koji je orijentiran srednjim i velikim korisnicima, a temelji se na UNIX platformi, Informix bazi podataka te programskim alatima IBM Informix i JAM.
 • izradu informacijskog sustava pošte – Informacijski sustav za poštansko poslovanje koji trenutno funkcionira u preko 1.100 poštanskih ureda na više od 2.000 radnih mjesta. Sustav je instaliran u Hrvatskoj Pošti u Republici Hrvatskoj i u Hrvatskoj Pošti Mostar u BiH.

MIPS provodi potpuni inženjering informacijskog sustava poduzeća, od snimke stanja, izrade analize i predstudije, izrade idejnog i funkcionalnog projekta do implementacije informacijskog sustava i izrade uputstava korisniku.

Kontakt

Vrbani 4, HR-10110 Zagtreb
http://www.mips.com.hr

Domagoj Tonžetić

Direktor

+385 (0)1 6626 780

Proizvodi i usluge

MIPS d.o.o. je značajnije specijaliziran za:

 • Izradu informacijskog sustava pošte – Informacijski sustav za poštansko poslovanje koji trenutno funkcionira u preko 1.100 poštanskih ureda na više od 2.000 radnih mjesta.
 • Izradu informacijskih sustava proizvodnim poduzećima – Informacijski sustav Apropos koji je orijentiran srednjim i velikim korisnicima, a temelji se na UNIX platformi, Informix bazi podataka te programskim alatima IBM Informix i JAM.
 • Raspored vozača i čuvara – Informacijski sustav ‘Disponent’ koji omogućuje raspoređivanje vozača tramvaja / autobusa na pojedine linije i smjene, kao i raspored čuvara i općenito radnika koji rade u smjenskom načinu rada.
 • Održavanje strojeva – Informacijski sustav za praćenje i planiranje održavanja strojeva i postrojenja. Sustav sadrži preventivno, korektivno održavanje i remont.
 • Kompletan inžinjering izgradnje informacijskih sustava.
 • Poznavanje LINUX, IBM Informix, programiranje.

Poštanska aplikacija

Potpuno realizirani i uvedeni sustavi Novčanog poslovanja, Dostave uputnica, Naknadnog unosa, Telekomunikacijskog prijenosa, Telefonsko poslovanje, Prijam i uručenje pošiljaka, Brzojavno poslovanje, Maloprodaju, Prijevoz i Kartiranje pošiljaka, Statisktika, Mjenjačko poslovanje itd. u primjeni su u više od 1000 poštanskih ureda Hrvatske pošte na preko 2000 radnih mjesta.

Informacijski sustav Poštanskog poslovanja ispunjava slijedeće funkcije :

 • funkcioniranje navedenih programskih produkata prema potrebama poslovne tehnologije Pošte
 • autonoman rad svakog poštanskog ureda bez obzira na stanje komunikacija prema višim središtima
 • aplikativna podrška obostrane komunikacije poštanskih ureda i viših središta
 • jednostavan rad svim korisnicima u “user friendly” okruženju
 • otvoren za sve dopune ili nadogradnje -modularan je
 • realiziran je korištenjem suvremenih softverskih alata uz primjenu najsuvremenijih informatičkih tehnologija

Nakon uspješne realizacije projekta informatizacije poštanskog poslovanja Hrvatske pošte realiziran je i projekat informatizacije Hrvatske Pošte Mostar. Nakon izmjena i prilagodbi postojećeg sustava prema potrebama i specifičnostima pošte Mostar, sustav je uveden u gotovo 100 poštanskih ureda.

Apropos

Aplikacija proizvodnog poslovanja (APROPOS) jedan je od rijetkih ERP sustava koji je rezultat rada i znanja hrvatskih stručnjaka.
Sustav je projektiran i izrađen sa svrhom potpune automatizacije poslovanja poduzeća, sa ciljem pružanja pravovremenih i kvalitetnih informacija iz poslovnog i proizvodnog sustava, trenutno na radnom mjestu korisnika ili putem izvješća, periodički ili po zahtjevu.
Sustav je sveobuhvatan i sadrži sve podsustave od šifarskog sustava preko kontrole zaliha, radnih naloga, prodaje i nabave do knjigovodstava. Isključivo je vlasništvo poduzeća MIPS d.o.o.
U cijelosti je prilagođen domaćoj tradiciji poslovanja i zakonodavstvu, kao i zakonitostima modernog poslovanja.

Monex

MONEX je certificirani računalni program za ovlaštene mjenjače u RH.

Računalni program odgovara Funkcionalnoj specifikaciji zaštićenog računalnog programa, koju je propisala Hrvatska narodna banka, a na temelju Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Narodne novine, br. 18/2006) i Upute za primjenu Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Narodne novine br.24/2006 i 28/2006.

Program je moguće koristiti na jedan od dva propisana načina poslovanja ovlaštenih mjenjača i to:

 • Otkup / prodaja strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu

 • Otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu.

Način poslovanja je moguće promijeniti u toku godine i to samo onda, kada je blagajna zaključena.

%d blogeri kao ovaj: