Član – FINA

FINA_Financijska agencija (FINA)

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području financijskog posredovanja. Nacionalna pokrivenost, informatički sustav prokušan na najzahtjevnijim poslovima od nacionalne važnosti te visoka profesionalna razina stručnih timova omogućuju pripremu i provedbu različitih projekata, od jednostavnih financijskih transakcija do najsofisticiranijih poslova u elektroničkom poslovanju.

Iako u državnom vlasništvu, Fina posluje isključivo na tržišnom principu. Uspješno poslujemo s bankama, Hrvatskom narodnom bankom, brojnim poslovnim sustavima i drugim subjektima poslovnog života. Također, partner smo državi na području javnih financija gdje smo proveli nekoliko sveobuhvatnih i ključnih projekata. Fina je imala i važnu ulogu u operativnoj pripremi i provedbi dvije velike reforme: platnog prometa i mirovinskog sustava.

Finina poslovna mreža slijedi logiku i intenzitet gospodarske aktivnosti. Informatička povezanost čak i onih fizički najudaljenijih poslovnih jedinica, jamči brzinu i pouzdanost izvršenja najsofisticiranijih zahtjeva, čineći svaku točku sustava sposobnom obaviti sve zadaće i odgovoriti na sve zahtjeve korisnika naših usluga. Operativni se poslovi obavljaju kroz sustav koji se sastoji od četiri regionalna centra (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek), podružnica, poslovnica i ispostava koje su povezane suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Fina, zahvaljujući velikom broju stručnjaka koji pokrivaju široko područje informatičkih znanja i tehnologija, korisnicima može ponuditi i usluge iz IT domene. IT stručnjaci Fine svojim znanjem i stečenim certifikatima nude kompletnu uslugu koja obuhvaća savjetodavne usluge pri osmišljavanju informatičkog sustava, razvoj informatičkog sustava, održavanje i podršku za sva unaprjeđenja. Pri tome podržava i brine se za sve tehnološke domene: mrežne tehnologije, poslužitelje, sistemski softver, razvoj softvera po narudžbi, procese podrške, sigurnost i sl.

Uz znanje, IT stručnjaci Fine posjeduju i veliko radno iskustvo koje su stekli godinama radeći na strateški važnim projektima i servisima Fine za državu i razne poslovne subjekte te uspješno odgovarajući raznim poslovnim zahtjevima, regulativama i rokovima.

Kontakt

Vrtni put 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
http://www.fina.hr/
Tel:  0800 0080
info@fina.hr

Predstavnik u HUJAK-u

Davor Kirn

Direktor službe za IT analizu i razvoj, Sektor informatike

IT usluge i rješenja

Tradicija informatike u Fini duga je pola stoljeća. Za to vrijeme Sektor informatike se razvio iz neka-dašnje Automatske obrade podataka koja je podržavala poslove Službe društvenog knjigovodstva do organizacijske jedinice Sektora koja razvija i održava najveće državne informatičke sustave u skladu s međunarodnim standardima i vodećim svjetskim tehnologijama.

Sektor informatike Fine čini više od dvjesto stručnjaka koji pokrivaju široko područje informatičkih znanja i različitih tehnologija koje su u IT svijetu rijetko obuhvaćene na jednom mjestu. IT stručnjaci Fine svojim znanjem i stečenim certifikatima nude kompletnu uslugu koja obuhvaća savjetodavne usluge pri osmišljavanju informatičkog sustava, razvoj informatičkog sustava, održavanje i podršku za sva unaprjeđenja. Pri tome podržava i brine se za sve tehnološke domene: mrežne tehnologije, poslužitelje, sistemski softver, razvoj softvera po narudžbi, procese podrške, sigurnost i sl.

Uz znanje, IT stručnjaci Fine posjeduju i veliko radno iskustvo koje su stekli godinama radeći na strateški važnim projektima i servisima Fine za državu i razne poslovne subjekte te uspješno odgo-varajući raznim poslovnim zahtjevima, regulativama i rokovima.

U svojoj dugogodišnjoj tradiciji, razvili su informatičke sustave za podršku sljedećim poslovnim servisima: Platni promet, Nacionalni klirinški sustav (NKS), REGOS, Sustav državne riznice, Prisilna naplata osnova za plaćanje, Registar zaposlenika, Registar koncesija, Registar godišnjih financij-skih izvješća (RGFI), Plavi dizel, eMirovinsko, Upisnik založnih prava.

Fina je razvila i vlastita rješenja informatičkih sustava kao što su: e-Račun, e-Plaćanje, Web e-Pot-pis, PKI servisi…

Sektor informatike Fine napravio je značajne korake za uključivanje na međunarodno tržište te planira proširenje aktivnosti i uključivanje u nove projekte (samostalno i u suradnji s partnerima) na domaćoj i međunarodnoj razini.

Za svaki dobro osmišljen i kvalitetan informatički sustav važno je prepoznavanje trenutnih potreba i sagledavanje razvoja informatičkog sustava kroz godine. U skladu s tim, Sektor informatike Fine prepoznao je potrebu suradnje s Naručiteljima u prvim fazama pripreme budućih IT sustava.

Usluge sektora informatike

Usluge koje Sektor informatike nudi u tom segmentu korisnicima su:

 • SNIMKA STANJA IT SUSTAVA – Prikaz tehnološkog stanja u trenutku kada IT stručnjaci Fine provode snimku stanja kod Naručitelja.
 • ANALIZA I DEFINICIJA POSLOVNIH ZAHTJEVA – Analiza poslovnih zahtjeva Naručitelja s ciljem prikupljanja informacija neophodnih za dizajniranje cjelovitog IT rješenja.
 • IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA INFORMATIČKOG SUSTAVA – Izrada dokumenta „Strategija razvoja informatičkog sustava“ u kojem se prikazuje dugoročno plani-ranje tehnologije koju će korisnik koristiti u narednom razdoblju.
 • FINA RKM SAVJETODAVNE USLUGE – Usluge planiranja i konzultacija za potrebe izgradnje mrežne infrastrukture i komunikacijskih servisa namijenjene poslovnim korisnicima.

Razvoj informatičkog sustava

IT stručnjaci Fine omogućit će da se na Vaš zahtjev i za Vaše potrebe uspostavi novi informatički su-stav. Sustav će se izgraditi na osnovu Vaših funkcionalnih zahtjeva i poslovnih potreba, a uz pomoć IT stručnjaka Fine postat će realnost koja povećava Vašu radnu učinkovitost.

Educirani djelatnici samostalno izrađuju informatički sustav kroz sve njegove faze. Naručitelj su-djeluje u cijelom procesu na način da jasno iskazuje svoje zahtjeve i želje, pružajući stručnom timu potrebne informacije kako bi se informatički sustav uspješno razvio i uspostavio.

Informatički sustav u svom razvoju obuhvaća sljedećih devet usluga:

 • ANALIZA I DEFINICIJA POSLOVNIH ZAHTJEVA – IT stručnjaci analiziraju poslovne zahtjeve Naručitelja s ciljem prikupljanja informacija neophodnih za dizajniranje cjelovitog IT rješenja.
 • IZRADA ARHITEKTURE IT SUSTAVA – IT stručnjaci izrađuju softversku i/ili sistemsku arhitekturu IT rješenja (aplikativnog i/ili sistemskog) u kojoj je popisan sav hardver i softver od kojeg će se budući informatički sustav sastojati te opisana logika funkcioniranja sustava.
 • DIZAJN APLIKATIVNIH RJEŠENJA/SUSTAVA – IT stručnjaci izrađuju dokument u kojem se opisuje vizualni i funkcionalni dizajn, tj. opisuje se način na koji je implementirana pojedina funkcionalnost iz zahtjeva korisnika, odnosno, izvedba poslov-nog zahtjeva na definiranoj arhitekturi.
 • DIZAJN BAZA PODATAKA – Pružanjem ove usluge, izrađuje se logički i fizički dizajn baze podatka, tj. izrađuje se model podataka u određenom alatu i provodi fizička implementacija modela na bazi podataka. U ovoj fazi se priprema inicijalno punjenje šifarnika i podešavaju performanse upita.
 • RAZVOJ APLIKACIJA – Razvoj aplikacije u programskom alatu. Za izradu se koristi hardver i softver koji je definiran u fazi izrade arhitekture IT sustava.
 • INTEGRACIJA APLIKATIVNIH RJEŠENJA – Integracija više aplikativnih rješenja u jedinstveni sustav. Usluga podrazumijeva spajanje raznih
  aplikacijskih rješenja (gotovih ili razvijenih) u svrhu dobivanja dodatne funkcionalnosti. Uključuje i aktivnosti: priprema aplikacije za instalaciju, verifikacija i instalacija aplikativnog rješenja.
 • TESTIRANJE I VERIFIKACIJA – Testiranje novih ili nadogradnja postojećih aplikacija/servisa na zahtjev korisnika. Usluga podrazu-
  mijeva izradu testnih procedura (plan testiranja, testne skripte, prijave grešaka, izvještaj o provedenom testiranju i test prihvaćanja), provođenje različitih vrsta testova (funkcionalni testovi, stres testovi, test prihvaćanja), izradu korisničkih uputa i edukaciju korisnika. Usluga osigurava ispravnost, potpunost, pouzdanost, optimalnost, jednostavnost uporabe aplikativnog rješenja i zadovoljenje korisničkih zahtjeva.
 • IZRADA KORISNIČKE DOKUMENTACIJE – Kako bi se korisnicima olakšalo korištenje novog informatičkog sustava, izrađuje se popratna dokumentacija – Korisničke upute. Osim korisnicima, upute se mogu izraditi i za djelatnike koji pružaju podršku sustavu (Upute za Call Centar, Upute za Service Desk i dokument koji opisuje minimalne tehničke uvjete).
 • EDUKACIJA KORISNIKA – Ovom uslugom IT stručnjaci korisnicima predstavljaju kako koristiti razvijeni informatički sustav. Oblik i način edukacije ovisi o kompleksnosti aplikacije i želji Naručitelja. Edukacije je moguće provesti u obliku prezentacije ili radionice.
 • SMJEŠTAJ INFORMATIČKOG SUSTAVA (SERVISA) KORISNIKA – Udomljavanje uključuje korištenje IT infrastrukture Fine za potrebe informatičkog sustava korisnika. Usluga predstavlja paket različitih usluga u ovisnosti o potrebama korisnika i IT sustava. Usluga uvijek sadrži podršku korisnicima putem Call Centra i Service Deska, a SLA sporazumom se definiraju razine pružanja usluge. Prilikom uspostave informatičkog sustava, dodjeljuju se potrebne HW i SW komponente, IT resursi, rješenja i tehnologije koje omogućuju zaštitu IT sustava od virusa.

Sistemske usluge

Za sve informatičke sustave koje zaposlenici Sektora informatike Fine razviju za Naručitelja ili udo-me na Fininoj infrastrukturi, za korisnika se osiguravaju i usluge sistemske podrške koje osiguravaju dostupnost i raspoloživost sustava prema potrebama korisnika.

Razlikuju se dvije vrste sistemskih usluga:

1. Usluge uspostave sistemske infrastrukture

Pod uspostavom sistemske infrastrukture se podrazumijeva niz aktivnosti koje je potrebno napraviti kako bi novi gotovi ili razvijeni informatički sustav bio implementiran u produkcijsku okolinu:

 • Instalacija i konfiguracija hardvera i softvera – Usluga obuhvaća instalaciju i konfiguraciju hardvera (različiti tipovi poslužitelja) i sistemskog softvera (operativni sustavi, nadzorni alati, antivirusni sustavi…) za sve informatičke sustave koje su razvili zaposlenici Sektora informatike ili za informatičke
  sustave koji su udomljeni u sistemskim prostorima Fine.
 • Sistemsko testiranje – Usluga obuhvaća testiranje performansi okoline prilikom uspostave IT sustava u skladu s dogovorenom razinom kvalitete.
 • Izrada sistemske dokumentacije – Usluga obuhvaća izradu tehničke i korisničke dokumentacije nakon završene implementacije IT sustava, a prema korisničkoj specifikaciji u korisničkom zahtjevu

2. Održavanje sistemske infrastrukture

Sistemsko održavanje obuhvaća širok spektar poslova kao što su svakodnevna podešavanja, admi-nistriranje i nadziranje sistemske infrastrukture, odnosno operacijskih sustava (Windows, Linux, Unix), baza podataka (Oracle, SQL), aplikacijskih i web poslužitelja, e-mail sustava, antivirusa, virtualizacijske platforme (Citrix), sustava za backup, sustava za nadzor, velikih obradnih računala (IBM mainframe host računala (HW i SW) i njegovih podsustava
(CICS, RACF, MQ, WAS), sustava za pohranu (storage ) – (vanjskih diskovnih i tračnih uređaja i optičkih preklopnika, provjera raspoloživosti i kontrola performansi).

Podešavanje, administriranje i nadziranje obuhvaća poslove poput instalacija novih verzija softvera, uspješno provođenje backupa, nadziranje rada informatičkog sustava te otklanjanje uočenih greša-ka i problema osiguravajući dogovorenu razinu kvalitete i rad informatičkog sustava. U sistemskim
prostorima osigurani su nužni preduvjeti sigurnosnih aspekata kojima se ostvaruje nesmetan rad udomljenog informatičkog sustava.

Korisnik u sklopu usluge održavanja dobiva i usluge proaktivnog, preventivnog, korektivnog i adap-tivnog održavanja kojima se osigurava bolja kvaliteta usluga informatičkog sustava udomljenog u sistemskim prostorima Fine.

U vidu boljeg informiranja korisnika informatičkog sustava te pružanje podrške u radu kroz moguć-nost prijave incidenta ili problema u radu s aplikacijom, Naručitelju se nudi mogućnost izbora usluge podrške korisnicima putem Call Centra i Service Deska (Uslugom prve razine podrške korisnicima se pruža prva razina tehničke potpore, informira o stanju incidenta ili najavljuje provođenje planira-nih promjena na servisu).

Usluge komunikacijskih servisa

Sektor informatike Fine u grupi usluga komunikacijskih servisa Vam može ponuditi sljedeće grupe usluga:

 • Usluge komunikacijskih servisa: savjetodavne usluge, usluge uspostave komunikacijskih servisa i usluge održavanja komunikacijskih servisa.
 • HITRONet usluge: savjetodavne usluge, usluge uspostave i usluge održavanja računalno komunikacijske mreže tijela državne uprave.

Savjetodavne usluge komunikacijskih servisa su:

 • Fina RKM savjetodavne usluge – Usluge planiranja i konzultacija za potrebe izgradnje mrežne infrastrukture i komunikacijskih servisa namijenjene poslovnim korisnicima.

Usluge uspostave komunikacijskih servisa čine usluge:

 • FINA RKM USLUGE USPOSTAVE MREŽNOG SERVISA NA LOKACIJI KORISNIKA – Specijalističke inženjerske usluge koje omogućavaju izvođenje različitih aktivnosti potrebnih za uspostavu mrežne infrastrukture i servisa na lokaciji korisnika, kako bi korisnik mogao komunicirati na dislociranim lokacijama.
 • FINA IP VPN RAČUNALNA MREŽA – Usluga omogućuje komunikaciju između dislociranih lokacija korisnika bez potrebe investicije u vlastitu infrastrukturu i vodove/kablove uz ostvarenje sigurnosti komunikacije podataka koji pruža zasebna komunikacijska mreža. Usluga je namijenjena Fininim Shop in Shop korisnicima.
 • FINA LAN RAČUNALNA MREŽA – Usluga predstavlja komunikacijski podsustav koji omogućava lokalno umrežavanje korisničkih računalnih resursa (radne stanice) na razini ureda ili zgrade, radi pristupa kompletnim komunikacijskim servisima i radi međusobne komunikacije. Sastoji se od pasivne
  infrastrukture strukturnog kabliranja i aktivne mrežne opreme koja omogućava pristup komunikacijskim servisima. Usluga je namijenjena korisnicima FINA IP VPN usluge.
 • KOMUNIKACIJSKI SERVISI ZA BANKE I VELIKE KORISNIKE – Usluga predstavlja komunikacijski podsustav računalno komunikacijskih mreža koji omogućava povezivanje banaka i velikih poslovnih korisnika. U sklopu usluge se vrši uspostava komunikacijskih linkova i servisa, prilagodba komunikacijskih parametara postojećih veza i servisa te uspostava redundantnih komunikacijskih veza što omogućava uspostavu novih poslovnih servisa.
 • ShopINshop VPN – Usluga omogućuje komunikaciju dislociranih lokacija korisnika na postojećoj mrežnoj infrastrukturi Fine racionalizirajući IT troškove i osiguravajući kontinuitet poslovanja. Usluga je namijenjena korisnicima koji su ugovorili unajmljivanje poslovnog prostora Fine za svoje
  poslovne potrebe.

Usluge održavanja komunikacijskih servisa:

 • FINA RKM (Računalno komunikacijska mreža) PODRŠKA – Usluge održavanja mrežne infrastrukture i servisa za postojeće korisnike Fina komunikacijskog sustava. FINA RKM podrška podrazumijeva savjetodavne i inženjerske usluge bazirane na komunikacijskim tehnologijama, u obliku adaptivnog,korektivnog i preventivnog održavanja, te planiranja i uspostave potrebnih kapaciteta komunikacijske infrastrukture i servisa. Podrška korisnicima pruža se kroz ITIL procese podrške preko Call Centra i Service Deska Fine.
%d blogeri kao ovaj: