Član – CROZ

CROZ d.o.o.

CROZ je hrvatska informatička tvrtka usmjerena uslugama u bankarskom i javnom sektoru te drugim većim informatičkim sustavima. Usluge uključuju zaokružene, cjelovite projekte ili specijalističke usluge edukacije, savjetovanja i implementacije u pojedinim segmentima. Strateško tehnološko usmjerenje je IBM-ova tehnologija.

Glavna područja specijalizacije su:

 • Razvoj softvera (custom software development)
 • Edukacija i konzalting
 • Rational alati; uvođenje metodologije i primjena alata
 • Mainframe usluge; sistemska integracija i konzalting
 • IBM tehnologija; sistemska i aplikacijska integracija
 • Servisno orijentirana arhitektura (SOA); implementacija i konzalting

Tehnološki valovi i iskustvo stečeno u praksi

Tijekom godina, CROZ-ovci su uspjeli prepoznavati i kapitalizirati tehnološke „valove“ u pravom trenutku. Ovakva reputacija znači prihvaćanje tehnoloških rizika, ali i svih prednosti koje donose nove tehnologije; Java (J2EE) programska tehnologija, Rational alati (RUP metodologija), Candle alati, web servisi, SOA, Spring framework, Webpshere tehnologija samo su neki od primjera.

Istovremeno, CROZ-ovi stručnjaci su ove tehnologije višestruko isprobali i stekli ekstenzivno iskustvo u praksi te uspješno implementirali nova tehnološka rješenja u korisničkom okruženju. Pri tome, pokretač za primjenu tehnologija nije tehnologija sama za sebe, nego stvaranje nove vrijednosti za naše korisnike.

CROZ kao partner

CROZ je poznat kao tvrtka koja uspješno odrađuje zahtjevne i teške projekte i ima reputaciju pouzdanog poslovnog partnera. Pri tome se oslanjamo na vrhunske svjetske standarde i metodologije (Rational Unified Process (RUP), Project Management Institute (PMI)…), ali i posebno na profesionalnost i timski duh unutar tvrtke.

Naša lojalnost korisniku je apsolutno neupitna i na prvom mjestu je uvijek uspješan završetak projekta.

Kontakt

Lastovska 23, HR-10000 Zagtreb
http://www.croz.net

+385 (0)1 6184 831

Usluge

Data Warehousing i Business Intelligence

“Iskoristite vaše podatke u potpunosti, unaprijedite strategiju, poslovne procese, …. !”

Iza svake odluke menadžera ili financijskoga analitičara stoje informacije koje se temelje na dobro ili loše organiziranim podacima. Ukoliko su informacije pogrešne, pogrešne su i odluke. Ukoliko su informacije kvalitetne, ali “neuhvatljive” u stvarnom vremenu, tada odluke mogu biti dobre, ali često postaju nekonkurentne. Rješenje gore spomenutih izazova jest u jasnoj strategiji poslovanja, te primjeni naprednih BI tehnologija (eng. Business Intelligence) za podršku odlučivanju. BI u današnjem svijetu postaje neizostavni “alat” u različitim gospodarskim sektorima kao što su financije, telekomunikacije, marketing, logistika… Ukratko, BI “korigira” vaše procese i odluke u stvarnom vremenu i predviđa poslovanje što u kritičnim trenucima postaje neophodno.

Tvrtka CROZ d.o.o. izvodi usluge implementacije i konzaltinga, te Vam nudi sljedeće usluge:

 • Razvoj skladišta podatka (eng. Data Warehouse – DWH) kao temelja izvještajnog sustava i poslovnog odlučivanja
 • Implementacija cjelokupnog BI sustava, uključujući alate za scorecarding, reporting, korporativni informacijski portal…
 • Razvoj korporativne BI strategije
 • Implementacija specifičnih izvještajnih sustava prema zahtjevima regulatora, npr.
  • Hrvatska narodna banka: Statističko i bonitetno izvještavanje, Basel II izvještavanje (adekvatnost kapitala)
  • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga: Izvještavanje o adekvatnosti kapitala…

Istraživanja pokazuju da otprilike 60% – 70% DWH/BI projekta nije uspješno realizirana ili nije ispunila očekivanja sponzora projekta. Ovakvi porazni brojevi često su rezultat međusobnog nerazumijevanja poslovnih korisnika i izvođača radova, odnosno nepostojanja adekvatne BI strategije. Kako bi smanjili rizike i otklonili nesporazume, CROZ naglašava individualnost i specifičnost svakog projekta u kojem se isprepliću konzultantske i izvođačke usluge, a poseban naglasak se stavlja na kooperativno i snažno partnerstvo naručitelja i izvođača.Svaki naš DWH/BI projekt predstavlja izazov u kojem posebno stavljamo naglasak na BI upotrebljivost (eng. usability). Na našim projektima upotrebljivost se promatra (mjeri) kroz sljedeće komponente:

 • Analiza i dizajn: uloge u sustavu, definirani zahtjevi, te BI okvir
 • Podrška: povratne informacije, kontinuirani trening, te nadzor i podrška servisima i korisnicima.
 • Arhitektura BI sustava: pokrivenost podataka u više odjela (domena), kvaliteta podataka, konsolidacija podataka u zahtijevanom trenutku, fleksibilnost, jednostavnost prikazivanja potrebnih informacija, te adekvatna dostupnost podataka.
 • Upravljanje promjenama: kontinuirano praćenje BI strategije, upravljanje iznimkama

Metodološki gledano, svaki razvojni projekt prolazi kroz nekoliko standardnih faza u kojima se koriste najbolje svjetske prakse iz ovog područja, dok CROZ-ovi konzultanti kroz kontinuiranu izobrazbu brinu da se projekti isporuče u roku i na zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Sistemska i aplikacijska integracija

Strategija tvrtke CROZ jest pružanje zaokruženih i cjelovitih usluga izvedbe informatičkih projekata. Realizacija kompleksnih poslovnih sustava obuhvaća i usluge sistemske i aplikacijske integracije kako bi se u kreiranju novih rješenja na najbolji način iskoristile postojeće informatičke investicije naših klijenata. Funkcioniranje u softverski i hardverski heterogenim okruženjima za nas je više pravilo nego iznimka. Naši stručnjaci posjeduju iskustvo u integraciji različitih rješenja, a kao našu konkurentnu prednost među hrvatskim IT kompanijama želimo naglasiti stručnost za IBM mainframe tehnologiju.

Primjena iskustava u području aplikativne i sistemske integracije, u kombinaciji s iskustvom na području softverskog razvoja, omogućuje nam jednostavan i kvalitetan prijelaz u područje implementacije kompleksnih poslovnih sustava primjenom načela arhitekture orijentirane servisima (Service Oriented Architecture).

Softverski razvoj

CROZ će vam pomoći da ostvarite svoje poslovne ciljeve kroz dizajn, razvoj i integraciju kritičnih informatičkih rješenja. Za svoje korisnike obavljamo razvoj novih aplikacija i sistemsku integraciju, ali i razvoj novih mogućnosti, nadogradnju i sučelja za postojeće aplikacije te migraciju informacijskih sustava. Kroz optimalni onsite/offsite pristup pružamo okosnicu za outsourcing softverskog razvoja, te sigurnost da će rješenja ispuniti korisnička očekivanja i biti isporučena na vrijeme i u okviru planiranih troškova. Naši djelatnici vrhunski su stručnjaci za tehnologije, od mainframe platforme do web i klijentskih aplikacija, a za razvoj koristimo najmodernije alate koji nam omogućuju najveću učinkovitost.

Kroz dugogodišnje iskustvo CROZ-ovi stručnjaci stekli su znanje o poslovnim procesima iz različitih poslovnih domena, što nam pomaže lako razumjeti i optimizirati korisnikov poslovni proces koji se automatizira. Osim samih zahtjeva temeljito analiziramo i poslovne potrebe kako bismo osigurali da ih izgrađeni sustav i zadovolji.

Naša rješenja baziramo na punom iskorištavanju potencijala Java/J2EE ili drugih modernih tehnologija kako bismo tehnički kompleksne sustave implementirali kroz elegantna i intuitivna rješenja čiji razvoj i održavanje koštaju manje. Imamo veliko iskustvo u razvoju naprednih sustava koji svakodnevno obrađuju goleme količine podataka i transakcija.

Koristimo razrađenu razvojnu metodologiju temeljenu na najboljim industrijskim praksama i Rational Unified Processu (RUP), što nam osigurava uspješno rješenje na vrijeme i bez prekoračenja troškova. Naš iskusni tehnički tim te tim za vođenje projekata vodit će vas korak po korak od poslovne ideje do razvoja isplativog rješenja u optimalnom razdoblju. Prvorazredne tehničke vještine i ekspertiza u samoj isporuci jamče uspješno rješenje i najkritičnijih problema.

CROZ-ov tim kroz veliki broj uspješnih projekata postao je iznimno stručan u području razvoja enterprise poslovnih aplikacija i u izgradnji cjelokupnih informacijskih sustava. CROZ-ovi stručnjaci izgradit će informacijski sustav po vašoj mjeri na temelju velikog iskustva u cijelom procesu izrade složenih aplikativnih rješenja i poslovnih aplikacija, od analize poslovnog procesa do puštanja rješenja u rad. Naše reference govore za sebe – izgradili smo desetke informacijskih sustava i rješenja u financijskom i državnom sektoru. Naš proizvod je projekt, a isporuka “ključ u ruke”.

Poslovna analiza

Cilj svake poslovne analize jest definirati ključne poslovne procese određene organizacije i utvrditi moguće prijetnje koje nastaju zbog međuovisnosti, nedostupnosti resursa i drugih utjecaja koji mogu prekinuti uobičajeno odvijanje poslovanja, te odrediti njihov učinak na poslovanje ukoliko se dogode.

CROZ nudi usluge iz četiri bitna područja poslovne analize:

 • Poslovno modeliranje
 • Upravljanje zahtjevima
 • Testiranje
 • Analiza utjecaja na poslovanje

Upravljanje IT servisima

CROZ olakšava korisnicima poboljšanje upravljanja infrastrukturom, servisima i aplikacijama kroz pružanje usluga uvođenja i integracije disciplina system managementa ( monitoring, provisioning, security, application management, business service management, storage management), uvođenja Service Deska i pomoći pri implementaciji ITIL procesa.

Izvan okvira tradicionalnog System Managementa (SM), kojeg određuje reaktivno reagiranje na događaje po pojedinačnim komponentama informacijskog sustava, CROZ je razvio metodologiju kojom integrira prikupljanje i obradu SM informacija o svim sistemskim resursima i aplikacijama unutar cijeloga IS-a. Uspješno integrirane SM discipline daju na raspolaganje bazični skup informacija iz kojeg je moguće dobiti uvid u status raspoloživosti svakog IS resursa i komponente koji sudjeluju u pružanju određene IT usluge.

CROZ pruža usluge pomoći pri uvođenju ITIL procesa, što uključuje ne samo instalaciju softverskih proizvoda za Service Desk, već i konzultantske usluge i savjete za uvođenje kako Service Desk rješenja, tako i ostalih elemenata bitnih za uvođenje ITIL disciplina (Service Delivery i Service Support).

Testing centar

Zbog neprestane utrke za novim funkcionalnostima brzina razvoja softvera je sve veća i veća. Nažalost, zbog te brzine, kvaliteta softvera često postaje upitna što je najčešće posljedica zanemarivanja testiranja. Zbog toga se bitne pogreške u radu softvera otkrivaju kasno te se troškovi ispravljanja grešaka, pa time indirektno i samog razvoja softvera, drastično povećavaju te ponekad uvelike premašuju troškove kontinuiranog i pravovremenog testiranja.

Dugogodišnjim razvojem softvera za naše korisnike stekli smo mnogo iskustva i znanja u razvojnim metodologijama, procesu testiranja, različitim vrstama i tehnikama testiranja na različitim tehnologijama i platformama. Potaknuti izvrsnim rezultatima naših projekata te zadovoljstvom korisnika, odlučili smo zaokružiti našu ponudu na tom području. Oformili smo testni tim koji je spreman pružiti kvalitetnu uslugu testiranja vašeg softvera ili pružiti uslugu konzaltinga prilikom implementacije procesa testiranja ili samog testiranja softvera.

Testnim centrom nastojimo proširiti pozitivan trend brige o kvaliteti te ponuditi kvalitetnu uslugu outsourcinga testiranja svim zainteresiranim partnerima.

Usluge koje nudimo:

 • Implementacija sustava za upravljanje kvalitetom
 • Izrada i konzalting pri izradi testne metodologije, testne strategije, testnih planova i testnih slučajeva (Test Case)
 • Konzalting i edukacija o statičkom testiranju
 • Konzalting i edukacija o unit i integracijskim testovima
 • Outsourcing testnog tima ili konzalting prilikom
  • Funkcijskog testiranja
  • Performansnog testiranja
  • Sigurnosnog i penetracijskog testiranja
 • Edukacija za rad s testnim alatima

Sigurnost informacijskih sustava

Moderni informacijski sustavi svakim danom postaju sve veći i kompleksniji te je iz tog razloga znatno otežan njihov nadzor i održavanje zadovoljavajuće razine sigurnosti na svim dijelovima.

Uzimajući u obzir i činjenicu da je trend enormnog porasta sigurnosnih prijetnji i napada u IT domeni poslovanja postala svakodnevnica, jasno je da održavanje sigurnosti svakim danom postaje sve veći izazov. Moderne tvrtke se s tim izazovom moraju znati nositi žele li izbjeći sigurnosne propuste sa značajnim posljedicama na poslovanje u cjelini.

Neke od mogućih posljedica pojave i eskalacije sigurnosnih propusta za organizaciju su:

 • Pad prihoda i gubitak poslovnih klijenata
 • Srozavanje ugleda i reputacije tvrtke
 • Narušavanje povjerenja partnera i klijenata
 • Negativna medijska pozornost
 • Parničenje s pogođenim poslovnim subjektima

Edukacijske usluge

Svjesni važnosti brzog stjecanja znanja i stalnih promjena u svijetu IT-a, posebnu pažnju posvećujemo edukaciji. Kroz niz godina rada na razvojnim projektima uočili smo da je upravo mogućnost brzog stjecanja novih znanja i kontinuirana edukacija jedan od najvažnijih faktora koji utječu na uspjeh IT tvrtke. Kako bismo pomogli svojim klijentima da podignu razinu znanja i lakše prate tehnološke promjene, pokrenuli smo cijeli niz vlastitih edukacijskih usluga – od unaprijed pripremljenih kataloških tečajeva, preko prilagođenih radionica do konzaltinga na stvarnim projektima. Izuzetno smo ponosni što svi naši konzultanti i instruktori kontinuirano sudjeluju u razvojnim projektima, te kontinuirano stječu nova znanja i iskustva koja zatim dalje prenose kroz tečajeve ili konzultacije

CROZ – IBM Authorized Training Provider (ATP)

Tvrtka CROZ je postala ovlašteni IBM-ov dobavljač usluga za edukaciju na području informatičke tehnologije u Hrvatskoj – IBM Authorized Training Provider (ATP). Spomenutim partnerstvom IBM Hrvatska provodi javne i privatne edukacijske usluge te tečajeve o IBM-ovim softverskim i hardverskim produktima u suradnji s CROZ-om.

CROZ je zadužen za organizaciju i pripremu učionica i opreme te angažiranje predavača specijaliziranih za određena područja IT industrije prema globalnim IBM-ovim edukacijskim programima, dok će tvrtka IBM razvijati tečajeve, definirati strategiju i teme tečajeva kako bi korisnicima omogućio stjecanje naprednih znanja i vještina o softverskim i hardverskim proizvodima i rješenjima.

CROZ je zadovoljio sve potrebne uvjete u skladu sa standardima i edukacijskim pravilima IBM-a (odgovarajući prostor i oprema, upravna infrastruktura, kvalificirani predavači, administracijska podrška) čime je postao prvi ovlašteni IBM-ov dobavljač usluga za edukaciju u Hrvatskoj.
Tečajevi se održavaju u CROZ-ovom edukacijskom centru otvorenom u ožujku 2008. godine „Learn@CROZ“ (Zagreb, Lastovska 23) koji uključuje dvije prostrane učionice opremeljene prema visokim tehničkim standardima, konferencijsku dvoranu i ugodan lounge-room.

Edukacijski centar „Learn@CROZ“

Cilj suradnje između IBM-a Hrvatska i CROZ-a usmjeren je na pružanje stručnog IBM-ovog znanja s područja informatičke tehnologije uz tehničku podršku tvrtke CROZ. Na taj način korisnici imaju priliku usavršiti svoje informatičko znanje, optimizirati IT sposobnosti, povećati radnu efikasnost te samim time unaprijediti poslovanje.

IBM Edukacija je vodeći svjetski pružatelj usluga, poznata po kvalitetnoj ponudi edukacije iz područja informatičke tehnologije, ali i šireg područja poslovnih znanja i vještina vezanih uz informatičke projekte. U Hrvatskoj je prisutna već dugi niz godina te je postala sinonim za vrhunsku razinu profesionalne edukacije.

Proizvodi

Tvrtka CROZ u svom portfelju ima sljedeće proizvode:

 • Sustav aplikativne sigurnosti – SAS
 • cDocs – rješenje za uredsko poslovanje
 • Rješenje za podršku Lean procesu
 • Aplikacija za podršku kreditnom poslovanju građanstva
 • e.Ured
 • IBM softver
 • IBM System z
 • IBM Storage

Sustav aplikativne sigurnosti – SAS

CROZ-ov Sustav aplikativne sigurnosti (SAS) nastao je kao odgovor na dvije poslovne potrebe; potrebu za centraliziranim upravljanjem autorizacijskim podacima aplikacijskih korisnika te potrebu za razdvajanjem autorizacijskih podataka od podataka o identitetu.

SAS je istovremeno spremište za pohranjivanje autorizacijskih podataka (RBAC based), servis namijenjen aplikacijama za dohvaćanje autorizacijskih podataka o korisnicima te Spring Security 3.0 modul za integraciju SAS-a u J2EE aplikacije.

Osnovne karakteristike SAS-a su:

 • transparentnost od aplikacijske platforme jer se sustav temelji na otvorenim standardima (TCP/IP, LDAP, X.500, PKI, …)
 • za svaku platformu je potrebno izgraditi adapter prema SAS sustavu
 • na jednom mjestu su pohranjena ovlaštenja za sve aplikacije (s raznih platformi) koje koriste sustav
 • sustav je primjenjiv na online korisničke aplikacije, backend servise, message oriented aplikacije itd.

cDocs – rješenje za uredsko poslovanje

Zbog brojnih upita korisnika i partnera za unificiranom ECM platformom, iz pogona je izašlo CROZ-ovo rješenje za upravljanje dokumentima, procesima i zapisima – cDocs.

To platformsko rješenje namijenjeno je srednjim i velikim organizacijama koje žele sustavno informatizirati svoje poslovne procese. U svojoj srži cDocs je business process management i document management platforma koja dolazi s nekoliko unaprijed spremnih modula: Ulazna pošta, Izlazna pošta, Interna pošta, Ugovori, Računi, Uplate/Isplate, ali i s mogućnošću efikasne izgradnje podrške za nove i specifične poslovne procese. Naše iskustvo u poslovnoj analizi pomoglo nam je da postojeće module prilagodimo što većem broju korisnika out-of-the-box, a modularna nam platforma omogućava potpunu prilagodbu gotovih i novih modula vašim specifičnim potrebama.

Rješenje za podršku Lean procesu

CROZ rješenje za podršku Lean procesu (continuous improvement) je web aplikacija koja se temelji na IBM Connections platformi za kolaboraciju. IBM Connections platforma je nadograđena funkcionalnostima potrebnim za podršku Lean procesu unutar pojedine organizacije.

Lean metodologija daje posebnu pozornost vrijednostima za krajnje korisnike proizvoda i usluga koje organizacija nudi na tržištu uz maksimalno snižavanje internih troškova. Krajnji cilj je pružiti savršenu vrijednost za korisnika. Kako bi se to postiglo, Lean metodologija mijenja fokus menadžmenta od optimiziranja zasebnih tehnologija, imovine i pojedinih odjela organizacije prema optimizaciji cjelokupnog životnog ciklusa proizvoda i usluga.

Osnovne karakteristike CROZ-ovog rješenja za podršku Lean procesu su:

 • upravljanje aktivnostima continuous improvementa
 • upravljanje inovacijama kroz kolaborativne mogućnosti platforme
 • kolaboracija među zaposlenicima
 • interna baza znanja
 • unificirana komunikacija s krajnjim korisnicima i partnerima

Aplikacija za podršku kreditnom poslovanju građanstva

Aplikacija za podršku kreditnom poslovanju građanstva (LWA – Loan Workflow Application) jest web aplikacija namijenjena bankama koja u potpunosti podržava poslovne procese vezane uz kredite stanovništvu. Obuhvaća sve faze od izrade uvodne ponude preko ugovaranja do kraja razdoblja otplate.

Administracijski modul pomaže pri dodavanju novih i izmjeni postojećih modela kreditnih proizvoda. Arhitektura sustava omogućuje integraciju s postojećim bankarskim sustavima, a sve je uspješno dokazano implementacijom u bankama iz nekoliko zemalja srednje i istočne Europe.

eUred

Elektroničko uredsko poslovanje (eUred) omogućuje uspostavu jedinstvenog informacijskog sustava uredskog poslovanja i razmjene dokumenata unutar tvrtke/organizacije.

eUred jedinstveni je integrirani proizvod upravljanja službenom dokumentacijom i aktima, elektroničkim dokumentima, poslovnim procesima te procesom timskog rada i kolaboracije. Rješenje je izrađeno prema zakonskim regulativama i propisima RH i omogućuje vođenje službenih dokumenata i poslovnih procesa u potpuno elektroničkom obliku, realizirajući sve prednosti informatičkih sustava i pružajući korisnicima središnje elektroničko radno mjesto.

eUred sustav u punom opsegu sastoji se od velikog broja aplikativnih modula: urudžbeni zapisnik i otprema pošte, ekspedit, upravljanje dokumentacijom, elektroničkim poslovnim procesima i poslovnim zadacima, Intranet portal, elektronička pošta, poslovni kalendar i adresar.

IBM softver

Na temelju velikog broja certificiranih stručnjaka za IBM tehnologije i uspješnosti prodaje IBM softvera CROZ je postao IBM Premier Partner, što je najviši partnerski status.

Tvrtka CROZ zapošljava iskusne i dokazane stručnjaka za IBM brandove Information Management (DB2), WebSphere, Rational, Lotus i Tivoli. Korisnicima ćemo pomoći odabrati produkte koji će najbolje odgovarati njihovim potrebama. Mi prodajemo IBM softver i nudimo presales i postsales podršku u vidu konzultantskih, edukacijskih i implementacijskih usluga.

IBM System z

CROZ je ovlašteni IBM Partner za System z.

Tvrtka CROZ zapošljava vrhunske HOST stručnjake, i to s iskustvom od najmanje 10 godina. Naši stručnjaci najčešće pružaju konzultantske usluge našim velikim korisnicima s velikim informatičkim sustavima. U sklopu naših usluga pomoći ćemo vam pri kupnji System z poslužitelja. Pružamo usluge sistemskog dizajna i arhitekture, migraciju cjelokupnog sistemskog, aplikativnog i podatkovnog okruženja na nove System z poslužitelje te usluge održavanja.

IBM System Storage

CROZ je ovlašten IBM-ov partner za područje IBM High End Storage.

IBM System Storage uređaji omogućuju da sigurno i brzo pohranite svoje podatke, te da ih jednostavno i brzo pronalazite i dijelite.

U CROZ-u rade certificirani stručnjaci za ovo područje koji će vam pomoći u procesu nabave i poslije instalacije i integracije System Storage uređaja u vaš informacijski sustav.

%d blogeri kao ovaj: