Član – APIS IT

APIS IT d.o.o.

Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, APIS IT d.o.o., već 50 godina pruža strateške, stručne i provedbene usluge javnom sektoru Republike Hrvatske u planiranju, razvoju, podršci i održavanju poslovno-informacijskih sustava po principima umrežene korisnički usmjerene uprave.

Zahvaljujući vrhunskim kompetencijama i stručnosti motiviranih zaposlenika, troškovnoj učinkovitosti, kvaliteti i realizaciji isporuka, APIS IT učvrstio je svoju poziciju kao jedan od najsnažnijih središta kompetencija u državi. Vizija nam je postati nacionalni referentni centar razvoja i IT podrške umrežene korisnički usmjerene uprave Republike Hrvatske i prvi izbor u pružanju IT servisa u javnom sektoru.

Brojni projekti u kojima aktivno sudjelujemo i za njih izgrađena infrastruktura temelj su i odličan primjer transformacije prema modernoj javnoj upravi. U njima je već sada ostvarena interoperabilnost između tijela uprave na svim razinama, a građanima, gospodarstvu i samoj upravi omogućuje se pouzdana i cjelovita informaciju uz pristup uslugama i servisima koje su omogućene u elektroničkom obliku.

Cilj APIS IT-a upravo jest kontinuirana izgradnja i održavanje sustava omogućavaju elektroničku komunikaciju unutar tijela javne uprave, kao i komunikaciju s europskim organizacijama i institucijama, realizirajući pri tom željeni projekt iskoraka državne i lokalne uprave u transparentniju, bržu, učinkovitiju i građaninu prilagođeniju upravu, upravu budućnosti

Kontakt

Paljetkova 18, HR-10001 Zagtreb
http://www.apis-it.hr
Tel :  01/ 3885 777

Predstavnik u HUJAK-u

Goran Gerbus

Voditelj Odjela za programsku integraciju Službe za razvoj aplikacija Sektora informatičkih operacija u APIS IT

Proizvodi i usluge

Izgradnja i podrška

Usluge koje APIS IT nudi svojim korisnicima pokrivaju cjelokupni proces proizvodnje aplikativnog softvera, njegovog kontinuiranog održavanja i unapređivanja, udomljavanja aplikacija i podataka, edukacije i podrške korisnika u svakodnevnom radu.

Izgradnja svakog informacijskog sustava zasniva se na tijesnoj suradnji s korisnikom i zajedničkom definiranju strategije informatizacije, prepoznavanju poslovnih procesa i utvrđivanja izvora podataka što je preduvjet za izgradnju cjelovitog i funkcionalnog aplikativnog rješenja.

Stručnjaci APIS IT-a projektiraju informatičke sustave, dizajniraju baze podataka, definiraju potrebne resurse, projektiraju i izgrađuju hardversku i softversku arhitekturu, izrađuju, isporučuju i uvode aplikativne sustave kod korisnika, podučavaju korisnika u korištenju softvera, primjenjuju suvremene mjere osiguranja i zaštite podataka i aplikacija od uništenja i neovlaštenog korištenja.

Osim pružanja pomoći putem HELP deska kod problema nastalih na linijama, korisniku je omogućena i stalna aplikativna pomoć kod eventualnih problema ili nejasnoća u radu s aplikacijom.

Usluge:

 • projektiranje, razvoj, implementacija, upravljanje i podrška velikim i složenim informacijskim sustavima posebno lokalne i državne uprave
 • sistemska integracija uz osiguranu najveću razinu IT sigurnosti
 • razvoj integriranih i interoperabilnih IT rješenja i zajedničkog pristupa informacijskim resursima
 • usluge savjetovanja u IT projektima za državnu i lokalnu samoupravu
 • pružanje IT podrške centralnim registrima
 • dokument centar – upravljanje dokumentima, produkcija i finalizacija dokumenata

Tehnologije

APIS IT raspolaže sa značajnom tehničkom, programskom i kadrovskom osnovicom za razvoj informacijskih sustava. Središnji IBM mainframe računalni sustav podržava glavne poslovne aplikacije i baziran je na najnovijim tehnološkim rješenjima. Implementiran je u Parallel Syplex arhitekturi koja osigurava paralelno procesiranje, dinamičku raspodjelu resursa uz automatski oporavak sustava, raspoloživost sustava, integritet i zaštitu podataka te visoku razinu sigurnosti rada sustava.

Operativni sustav i podsustavi kontinuirano se osvježavaju i nagodrađuju novim verzijama i funkcijama prema zahtjevu aplikacija.

Hardverska osnovica, kako središnjeg računalnog sustava tako i distribuiranih sustava kontinuirano se nadograđuje, u skladu sa zahtjevom aplikacija, uključujući implemetaciju i primjenu novih hadrverskih mogućnosti proizašlih iz tehnološkog razvoja.

Podaci su pohranjeni u DB2, IMS i Oracle bazama podataka na EMC diskovnom podsustavu ukupnog memorijskog kapaciteta gotovo 40TB. Diskovni podsustav sastoji se od primarnog i sekundarnog. Primarni služi za produkcijski rad i koristi „mirror” zapis dok je sekundarni “kopija” primarnog u realnom vremenu.

Za podršku Web aplikacijama implementirani su sustavi na distribuiranim platformama, te je prema zahtjevima korisnika osiguran pristup kroz korisničku mrežu ili putem Interneta. Podaci su pohranjeni u DB2, IMS i Oracle bazama podataka na EMC diskovnom podsustavu.

Pohranjivanje i čuvanje podataka definirano je korisničkim zahtjevima, a prema pravilima struke. Cijeli sustav, odnosno njegovi kritični podsustavi i komponente dizajnirani su i implementirani kao redundantni ili postoje backup rješenja, kako bi se u slučaju kvara rad mogao neometano nastaviti, što je nužan zahtjev za sustav koji podržava bitne poslovne procese u okviru grada i države.

Distribuirani sustavi

Značajni dio produkcijske okoline u APIS IT implementiran je na distribuiranim sustavima. Glavna namjena distribuiranih sustava je uvođenje modernih tehnologija i pružanje modernih informatičkih usluga i servisa korisnicima.
APIS IT raspolaže poslužiteljskom i mrežnom infrastrukturom koja omogućava izvođenje Web aplikacija razvijenih u JAVA i .NET tehnologijama, Lotus Domino aplikacija i client/server aplikacija.

Na aplikacijskim poslužiteljima se izvode Internet web aplikacije namijenjene građanima i poslovne aplikacije namijenje specifičnim potrebama korisnika kojima se pristupa iz privatnih intranet mreža korisnika. Razvijene su i implementirane i distribuirane aplikacije bazirane na tehnologiji web servisa. Implemetnirani web servisi se koriste za razmjenu podataka između aplikacija koje se izvode na različitim lokacijama.

Podržane su i “workflow” aplikacije bazirane na Lotus Domino tehnologiji. Mrežna infrastruktura, temeljena na Cisco tehnologiji, omogućava pristup aplikacijama preko Interneta i privatnih korisničkih mreža. Kompletna mrežna infrastruktura dizajnirana je redudantno s ciljem postizanja visoke raspoloživosti. Prilikom implementacije poseban naglasak dan je na visoku sigurnost sustava.

Rješenja

 • IT rješenja za Poreznu upravu
 • IT rješenja za Carinsku upravu
 • eGrađani – Osobni korisnički pretinac
 • OIB
 • Fiskalizacija
 • Informacijski sustav središnjeg registra osiguranika (REGOS-a)
 • Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) i nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP)
 • Produkcija dokumenata
 • IS za provođenje izbora
 • IS Grada Zagreba
 • IS prostornog uređenja i gradnje
 • IS stambeno-komunalnog gospodarstva
%d blogeri kao ovaj: