Call for Paper (još 8 dana) – 18. HrOUG konferencija u Rovinju

Prenosimo poziv predavačima za 18. HrOUG konferenciju koja će se održati od 15. do 19. listopada u Rovinju, a na kojoj će i HUJAK sudjelovati u okviru tematske cjeline Java, a i šire:

hrougPoštovani predavači

18. konferencija Hrvatske udruge Oracle korisnika – HrOUG 2013

održati će se od 15. – 19. listopada 2013. u Rovinju, Hotel Istra, Crveni otok.

Godišnja konferencija i ove godine predstavlja centralni događaj Oracle zajednice, a i šire, na kojem će se pokazati, predstaviti i analizirati sve novosti proteklih godinu dana, prije svega na Oracle području, ali jednako i u svim ostalim područjima vezanim za razvoj, implementaciju i održavanje poslovnih IS-a.

Programska shema 18. konferencije realizirati će se kroz slijedeće tematske cjeline:

  • Leaders Circle  – namijenjeno donositeljima odluka
  • Razvoj i razvojni alati, sa očekivanim učešćem Java i  „otvorenih” tema
  • Aplikacije, sa „gotovim”, integriranim i vlastittim rješenjima
  • Baze podataka sa uključenim NoSQL
  • Middleware, sa infrastrukturnim i „posebnim” temama – Big Data, BI, Portali…
  • Poslovni informacijski sustavi – tehnološka i poslovna rješenja, primjeri korištenja
  • Strategija i upravljanje informacijskim sustavima – opće ICT teme
  • Oracle edukacija, konzalting, podrška

Pogledajte u Tematska područja pripada li vaša tema nekom od ponuđenih, a ako ne, dopunite novim područjem. Kako je to uobičajeno, konačne tematske cjeline utvrditi će se po prihvatu prijava. U Smjernicama predavačima ažurirani su kriteriji, načini, uvjeti i termini provedbe sudjelovanja predavača na konferenciji.

Predavači, prijavite se za sudjelovanje na HrOUG 2013. do 6. srpnja 2013.

Programski odbor HrOUG će ocijeniti sažetak prijave aktivnosti i odlučiti o prihvatu. Konačnu obavijest o prihvatu aktivnosti predavači će primiti do 15. srpnja 2013.g. 

otok

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja kontaktirajte organizatora.

 

Komentari su isključeni.

%d blogeri kao ovaj: