SrOUG i NUGS na JavaCro’13 – ideja o aktiviranju Java zajednice u Srbiji

Zamoljeni smo od strane kolega u Srbiji da objavimo sljedeći post:

Saša Ivković, vođa srpske Oracle korisničke grupe SrOUG (Serbian Oracle User Group, www.sroug.rs) i Zoran Ševarac, vođa srpske NetBeans korisničke grupe NUGS (www.netbeans-serbia.org), bili su gosti na nedavno održanoj najvećoj regionalnoj Java konferenciji na Balkanu JavaCro ’13 u Hrvatskoj. U okviru konferencije Zoran Ševarac održao je predavanje s Geertjanom Wielengaom (Oracle) o platformi NetBeans, na kome je predstavio projekt Neuroph i svoja iskustva u radu s platformom NetBeans.

Tijekom konferencije održan je i radni sastanak s predstavnicima Oracle i Java zajednice korisnika u Hrvatskoj,  Davorom Rankovićem i Vladimirom Radićem (HrOUG) te Brankom Mihaljevićem (HUJAK), na kome su razmijenjena iskustva u radu lokalnih Oracle i Java zajednica korisnika i razmatrane mogućnosti za suradnju, s ciljem širenja i jačanja cijele Java zajednice na prostorima Balkana.

Na sastanku je dogovoreno da SrOUG i NUGS za početak pokrenu inicijativu za okupljanje i aktiviranje svih Java zajednica na prostoru Srbije, pozovu softverske firme koje koriste Java-u da se priključe, i da organizuju jednodnevnu Java konferenciju. Obzirom da su već prošli sličan proces, kolege iz hrvatske će preneti svoja iskustva i podržati ovu inicijativu.

Ako i Vi želite podržita ovu inicijativu, prenesite ovu vijest. Hvala!

  

Leaders of serbian Oracle and NetBeans user groups Sasa Ivkovic and Zoran Sevarac, were guests on recent biggest regional Java conference JavaCro 2013, in Croatia. During the conference Zoran Sevarac paricipated as a speaker in session about NetBeans Platform together with Geertjan Wielenga (Oracle), where he presented Neuroph project and shared experience in working with NetBeans Platform.

They also had a meeting with Oracle and Java user group leaders in Croatia, Davor Rankovic and Vladimir Radic (HrOUG), and Branko Mihaljevic (HUJAK), during which they exchanged experience and ideas for further growth and strengthening of regional Java community.

All of them supported the idea for gathering and activating all Java communities that have been active in Serbia, and also software development companies, in order to organize one day Java event in Serbia. Since Croatian user groups already went through similar process, they will help with their experience and support this initiative.

If you want to support this initiative too, publish this news on your site. Thanks!

Komentari su isključeni.

%d blogeri kao ovaj: