Obnovljeni – Java Tutorials

Obnovljeni The Java™ Tutorials, s kompletno prerađenim poglavljima Generics i Preparation for Java Programmer Language Certification, te dva nova oblika: mobi za Kindle i ePub za iPad, Nook i eReaders.

Oglasi

Komentari su isključeni.