Vijest od HrOUG-a – Sadržaji na Java 2012 konferenciji

HrOUG je objavio i svoju vijest o konferenciji “Java 2012” –  Sadržaji na Java 2012 konferenciji.

Ako vam se ne da sve čitati izdvajamo nekoliko zanimljivih zaključnih izjava:

Konferencija je u potpunosti odgovorila na sve postavljene intencije u pogledu stručnog dijela. Broj od 170 registriranih sudionika je pokazao da je potreba za organiziranjem bila opravdana. Odaziv na poziv predavača je bio i veći nego što je to očekivano tako da je bilo potrebno, i uz selekciju prijavljenih aktivnosti, „otvoriti“ i treću dvoranu drugi dan konferencije.

Iz odziva anketiranih (anketa je bila u potpunosti anonimna pa se rezultatima „može vjerovati“) pokazuje se zainteresiranost za proširenja kako tema, tako i trajanja pojedinih predavanja i produženja ukupnog trajanja konferencije.

Sudjelovanje sudionika na konferencijskim aktivnostima je bilo maksimalno. Statističke rezultate ćemo imati ubrzo, međutim već sada je jasno da su posjete predavanjima bila skoro pa maksimalno moguće. I to sve uz izrazito lijepo vrijeme i okolinu koja je „zvala na relaksaciju“.

Aktivnost sudionika, na što treba posebno ukazati, u kontaktima sa predavačima za vrijeme i poslije predavanja je bila i više od maksimalne. Očito je da za slijedeće događaje treba naći način kako omogućiti više kontakata s predavačima i sudionicima međusobno. Jedno od nastojanja da se već na ovoj konferenciji održe, inače planirani, okrugli stolovi i dodatne aktivnosti međusobne komunikacije sudionika, nije ostvareno. Uzrok tome je najvjerojatnije zbog iskazanih nepovjerenja u odziv sudionika, obim i kvalitetu tema i “prve” konferencije, te mogućnosti okupljanja kvalitetnih predavača. Sve te bojazni otklonili su rezultati konferencije i za slijedeće okupljanje intenciju povećanog komuniciranja između sudionika treba ostvariti.

U pogledu kvalitete konferencije, u dosadašnjim događanjima koje je HrOUG organizirao, kao objektivna mjerila pokazala su se – ostvarenje planiranih aktivnosti, ocjene samih sudionika o konferenciji te o temama i predavačima i konačno kontinuitet zadržavanja nivoa i odziva sudionika. Iz za sada raspoloživih rezultata ankete (anonimne) o konferenciji kao cjelini i stručnom dijelu, podaci ukazuju na više nego vrlo dobar uspjeh – konferencija u cjelini je dobila prosječnu ocjenu 4,40 i stručni dio 4,31. Rezltat je to 91 ankete (54%). Dva zaključka je moguće već sada konstatirati – zadovoljstvo sudionika da se konferencija održala i da je „pogodila“ očekivanja sudionika, te da je kompleks odabranih tema, pozvanih predavača, kvalitete tema i prezentiranja zadovoljio ukus sudionika. To treba uvažiti, ali u organizacijskom smislu ne treba biti potpuno zadovoljan, jer su sudionici ukazali i na dijelove koji mogu biti i bolji. I sigurno je da će to i biti.

U razgovorima s pozvanim predavačima koji su listom pokazali iznenađenje nivoom, obimom i dostignutim kvalitetom konferencije i reakcijama sudionika. Na to ukazuje i njihova spremnost da i dalje sudjeluju na sljedećim događanjima. Posebno je značajna izjava jednog od predavača – Java evangeliste Geertjana Wielenge inače vodećeg Oracle specijalista za ovo područje (Principal Product Managera – Oracle Developers Tools), čije je sudjelovanje preporučio programski direktor Java ONE konferencije g. Sharat Chandler i koji zajedno s njim i grupom evangelista dogovara sudjelovanje na konferencijama diljem svijeta. G. Wielenga smatra da u pogledu izbora tema, nivoa predavanja i predavača, sudjelovanja sudionika u radu kroz komunikaciju sa predavačima i provedenu raspravu tokom predavanja i nakon njih u cilju stjecanja novih saznanja, konferencija Java 2012 ulazi u krug najboljih u kojima on i njegova grupa evangelista sudjeluju. I uz moguću kurtoaziju, koju je inače otklonio, tvrdeći da će ovu ocjenu prenijeti grupi g. Sharat Chandlera, ovu poruku treba shvatiti kao pobudu da se sljedeći događaj organizira još bolje.

Konačno treba konstatirati da je sljedeći veći događaj koji će uključiti Java teme i sudionike Java i Oracle (u cjelini) zajednice biti u listopadu kada će se održati 17. HrOUG konferencija. Nastavno na prošlogodišnji Java dan na 16. HrOUG-u i rezultate Java 2012 konferencije, za očekivati je i veći odziv sudionika Java zajednice, u odnosu na onaj prošle godine. Probuđena aktivnost sudionika će biti dodatno i povećana zbog najavljenih Java novosti u drugoj polovici godine. Posebno zbog pravila Oracle-a da „prave novosti“ objavljuje tokom konferencija Oracle OpenWorld i JavaOne. Obje konferencije će se održati od 30.9.-4.10.2012. Kako se 17. HrOUG održava dva tjedna iza ovih konferencija te novosti će biti dostupne sudionicima u Rovinju.

Kako Oracle predstavlja samo dio Java zajednice, premda značajni, i ostali sudionici neće „propustiti“ doprinijeti novostima u Java okruženju. Na njih treba računati i poduzeti potrebne aktivnosti kako bi ih se privuklo da sudjeluju na sljedećim događajima. Ove godine, na prvoj konferenciji, odziv ostalih je bio nešto manji. Nakon postignutih rezultata, s pravom se može očekivati njihovo veće sudjelovanje na slijedećim događanjima. Organizatorima to predstavlja jedan od značajnih zadataka.

One Response to Vijest od HrOUG-a – Sadržaji na Java 2012 konferenciji

  1. Pingback: NimboEdit, Adobe Shadow i CS6 na dar! | FlasHR - hrvatska Flash / Flex / AIR grupa

%d blogeri kao ovaj: