Video – Running Java EE Application in PaaS

Video prezentacije s JavaOne 2011 koji objašnjava kako postaviti Java EE aplikaciju u PaaS oblačnu okolinu (doduše na GlassFisku)

Oglasi

Komentari su isključeni.