Članak – Arquillian 1.0.0

Red Hat, Inc. i JBoss Community najavili konačnu verziju produkta Arquilian 1.o.o.

Više o tome u članku Enterprise Software Development with Java: Arquillian 1.0.0.Final released! Ready for GlassFish and WebLogic! Death to all bugs!.

A možete pročitati i službenu invaziju.

Komentari su isključeni.