Video – Stvaranje Java EE 6 projekta s Maven 3

Adam Bien demonstrira kako se može stvoriti Java EE 6 projekt korišteći Maven 3.

Video je dobavljiv na blogu Adama Biena, a transkript je dobavljiv na Kickstarting Real World Java EE 6 Projects With Maven 3, a možete pročitati i Trouble With Crippled Java EE 6 APIs in Maven Repository And The Solution.

Komentari su isključeni.