Call for Papers konferencije “Java 2012”

Za sve koji su pitali kad će konačno i službeno biti otvorene prijave predavanja konferencije “Java 2012” – možemo objaviti da je Call for Papers otvoren!

Dakle, prijave predavanja su već moguće putem HrOUG weba, a bit će otvorene do 16. travnja 2012., te ovim putem pozivamo sve zainteresirane, (članove HUJAK-a ili HrOUG i sve ostale), da prijave svoja predavanja u skladu sa smjernicama konferencije, a potvrde odabranih tema i konačna agenda očekuju se krajem travnja.

Za samu prijavu trebate upisati:

 • osnovne podatke o autoru
 • naslov predavanja
 • sažetak predavanja (10-15 rečenica)
 • vrstu i težinu predavanja
 • poželjno iskustvo i funkcije slušatelja
 • grupu (programsku cjelinu)
 • predviđeno trajanje (predviđeno 30 minuta za predavanje, 60 minuta za radionice)
 • kratku biografiju autora (10-tak rečenica)
 • i ako želite napomenu (npr. član HUJAK-a 🙂 )

Kao što smo najavljivali, teme konferencije namjeravaju pokriti različite Java tehnologije i njihovo korištenje u poslovnom okruženju, pa je prijedlog grupiranja u sljedeće grupe ili programske cjeline:

 • Arhitekture i platforme Java
 • Hypes: Mobile, Web i Cloud
 • Radni okviri (frameworks)
 • Aplikacijski poslužitelji
 • Alati
 • Korištenje i integracija alternativnih jezika
 • Integracijska rješenja
 • Poslovni slučajevi i bogata korisnička iskustva
 • Edukacija, certifikacija, ostala rješenja …

Smjernice uključuju niz uputa od kojih izdvajamo najvažnije:

 • Predavanje izvodi prvoimenovani autor, koji time ostvaruje pravo na sudjelovanje bez plaćanja kotizacije
 • Organizator određuje koja će se predavanja prihvatiti, kada će se održati predavanje i potencijalno može promijeniti termin ili ukinuti prezentaciju
 • Organizator ne odgovara za povredu copyrighta, plagiranje, ne nadoknađuje troškova putovanja i smještaja autorima i sl.
 • Naslov je potrebno navesti na hrvatskom i engleskom jeziku, do 75 znakova
 • Sažetak je potrebno navesti na hrvatskom i engleskom jeziku, do 750 znakova
 • Prezentacija se izvodi na hrvatskom ili engleskom
 • Prezentacija se šalje na uvid i suglasnost organizatoru, u obliku PPT i PDF, do 15. svibnja 2012.
 • Predavanje (prezentacija) načelno traje 30 minuta
 • Prezentacija treba sadržavati ime i prezime autora (na 1. strani) i u gornjem desnom kutu logotip konferencije (na svim slajdovima), te biti primjereno organizirana (vidljivost, čitkost, duljina i sl.)

Ako vas bilo što dodatno zanima, slobodno nas kontaktirate.

Sretno s prijavama!

Komentari su isključeni.

%d blogeri kao ovaj: