Pred-dan “Java dana”

Četvrtak 2011-10-20 označen je kao pred-dan službenog “Java dana”.

Trebao ga je otvoriti keynote speech „Java EE 7 i migracija u oblak“, Java Championa i Oracle ACE Direktora Matjaža, B. Juriča, o budućnosti platforme Java, novostima u verziji 7 i usmjerenosti prema računarstvu u oblaku, koji je nažalost spriječen.

No, održalo se nekoliko zanimljivih radionica, koje je BTB pripremio u suradnji s učilištem Algebra i Visokom školom za primijenjeno računarstvo. Slavko Žnidarić (BTB) i Danijel Kučak (Algebra) su izveli hands-on radionicu AJAX za razvojne inženjere, a Ivan Mesic (Visoka škola za primijenjeno računarstvo) i Kruno Ričković (BTB) hands-on radionicu „Razvoj aplikacija za platformu Android“, koja je bila i najposjećenija radionica na konferenciji. Osim toga Neven Borojević (BTB) je pred širom publikom demonstrirao „Razvoj web aplikacija uporabom Spring MVC frameworka“.

Dan je zaokružen okruglim stolom s temom „Java u Hrvatskoj“, koji je moderirao dr.sc. Branko Mihaljević. Na okruglom stolu su prisustvovali potpredsjednik HrOUG-a Vladimir Radić, jedan od glavnih pokretača ideje okupljanja Java korisnika na ovoj konferenciji, direktor tvrtke Beta Tau Beta Branko Šlivarić, predstavnik suorganizatora Java dana i sponzora konferencije, a istovremeno i tvrtke koja se većinski bavi razvojem rješenja na Java tehnologijama, predsjednik uprave Algebre Tomislav Dominković, kao predstavnik edukacijske grupe u koju pripada učilište Algebra i Visoka škola za primijenjeno računarstvo, savjetnik direktora informatike Hrvatske poštanske banke d.d. Saša Stanić, kao predstavnika korisnika koji zapošljava Java stručnjake, angažira vanjske resurse i hrvatske tvrtke , i predstavnik tvrtke Oracle Duško Vukmanović, na poziciji Principal Technology Sales Consultant.

Pitanja (i odgovori) su bila iz sljedećih područja:

 • Ideja i ostvarenje “Java dana”
 • Prilike u razvoju na Java tehnologijama u Hrvatskoj
 • Pomoć od države, principala ili nekog trećeg kod osnivanja start-up razvojnih tvrtki iz Java područja
 • Istraživanje tržišta rada u vezi potreba za Java stručnjacima
 • Strategija obrazovanja Java stručnjaka – specijalistički tečajevi i/ili visoko obrazovanje
 • Načini pronalaska ljudskih resursa – iskustva, mogućnosti i kvaliteta
 • Usporedba Java stručnjaka lokalnog i globalnog svjetskog tržišta
 • Iskustva korištenja internog razvoja, lokalnog (Hrvatska) te globalnog outsourcinga
 • Daljnji planovi tvrtke Oracle u vezi Java tehnologija
 • Iskustva korisnika s platformom Java EE i Java stručnjacima u Hrvatskoj
 • Java u Hrvatskoj – budućnost

Slijedi i nekoliko slika:

Komentari su isključeni.

%d blogeri kao ovaj: