“Java dan” kao cjelina 16. HrOUG konferencije

“Java dan” kao cjelina 16. HrOUG konferencije – sažetak moderatora dr.sc. Branka Mihaljevića

Ove se godine Java teme izdvajaju u zasebnu cjelinu „Java dan“. Razlog je u popularnosti i sveprisutnosti primjene jezika i platforme Java, ali i želje organizatora da podrži zajedničke okupljanje za Javu zainteresiranih. Sigurno je da „vjetar u leđa“ daje i dugogodišnja orijentacija Oracle-a, posebno nakon strateške akvizicije SUN MICROSYSTEMS-a. Cilj je okupljanje šire Java zajednice, upoznavanje s novostima i mogućnosti razmjene mišljenja – sve na jednom mjestu. Odziv za sudjelovanje pokazuje da će „Java dan“ trajati više dana. O budućnosti Jave, inovacijama i usmjerenosti prema računarstvu u oblaku govori keynote predavanje Java Championa i Oracle ACE Direktora M.B Juriča. Primjeri uspješnog korištenja platforme Java u praksi uključuju razvoj web aplikacija za komercijalno upravljanje transportom plina, kao i za mjerne podatke, a prikazat će se postavljanje razvojnog procesa na open source tehnologijama. Predstaviti će se i razvoj na okviru Spring MVC, tehnološka kombinacija ICEfaces-Spring, najčešće sigurnosne pogreške u Java razvoju, najbolje prakse za perzistenciju podataka u Javi, kao i mogućnosti certifikacije i edukacije. Sudionici će moći u radionicama i sami isprobati razvoj aplikacija za web u kombinaciji Ajax-Java, kao i za platformu Android.

S obzirom na niz značajnih tema održat će se i okrugli stol, za koji smo sigurni da će pomoći kod zaključaka o budućnosti Java okruženja i nužnom unaprjeđenju stručnosti ljudskih resursa koji stoje iza svega.

This year, Java topics stand out in a separate section “Java Day”. The reason for the popularity and ubiquity of use of language and the Java platform, and the organizers desire to support a joint gathering for those interested in Java. It is certain that the “wind at your back” provides Oracle’s  a long-standing orientation, especially after the strategic acquisition of Sun Microsystems. The aim is broader Java community gathering, exploring the news and the possibility to exchange opinions – all in one place. Response to participate is such that “Java Day” will last several days.

Keynote lecturer, Java Champion and Oracle ACE Director M.B. Jurić will speak about the future of Java, innovations and orientation towards cloud computing. Successful examples of Java platform usage in practice include topics on web applications development for the commercial management of gas transportation, web application for measurement data, and set up of the open source based development process. There are also topics on the development on Spring MVC framework, combination of ICEfaces and Spring technologies, on common security mistakes in Java development, on best practices for Java data persistence, as well as certification and education possibilities. In workshops participants will be able to try out the development of web applications in Ajax-Java combination and also applications for Android platform.

Due to a number of important topics, there will be also an open discussion “round table”, for which we are certain that will help with the conclusions about the future of the Java environment and the necessary improvements in human resource expertise behind it all.

Komentari su isključeni.

%d blogeri kao ovaj: